Veľkostné kategórie obcí podľa jednotlivých krajov SR