Databáza výsledkov SODB 2001
 
ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE   
- vyberte aspoň jedno kritérium pre vyhľadanie obce
- ak necháte všetky polia prázdne, výsledkom vyhľadávania bude výpis všetkých obcí
- v položke "názov obce" zadávajte názov aj s diakritikou, alebo zadajte len časť slovného reťazca
- ak zadávate v podielových kritériách desatinné hodnoty použite ako oddeľovač desatinných miest BODKU [.] namiesto čiarky !!!
  [podielové hodnoty vyjadruju podiel zo 100% a preto je horná hranica 100]

späť na úvodnú stránku [ Trenčiansky kraj ]

Rozšírené vyhľadávanie >> vyberte jedno alebo viacero kritérií
 
Názov obce:  
Kód obce:  
Okres:  
Typ obce:  

Počet obyvateľov je ako: 
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou je ako: 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je ako: 
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov je ako: 
Podiel neobývaných domov z celkového počtu domov je ako: 
Podiel domov určených na rekreáciu z celkového počtu domov je ako: 
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov je ako: 
Podiel bytov s plynom je ako: 
Podiel bytov s vodovodom je ako: 
Podiel bytov s kanalizáciou je ako: 

Vybrané záznamy zoradiť podľa:    

hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]