Databáza dochádzky za prácou v mestských častiach Bratislavy

Dochádzka za prácou - mestské časti Bratislavy 2021:
Odchádzajúci v mestských častiach BA medzi sebou
Dochádzajúci v mestských častiach BA medzi sebou
Sumárne štatistiky za mestské časti BADochádzka za prácou - mestské časti Bratislavy (2011):
Odchádzajúci v mestských častiach BA medzi sebou
Dochádzajúci v mestských častiach BA medzi sebou
Sumárne štatistiky za mestské časti BA


* všetky grafy sú bez znázornenia vnútornej dochádzky za prácou (v rámci danej mestskej časti)


Údaje na stránke sú spracované na základe databázy získanej zo Štatistického úradu SR