Sčítania obyvateľov domov a bytov na Slovensku


Vybraním obce zobrazíte dáta.

ZväčšiťZmenšiťPosúvaťSpäť na plný rozsahÍsť k predchádzajúcemu rozsahuÍsť k ďalšiemu rozsahuInformácie o objekteTlačNápoveda

Billeterov index: (O0-14 - O50+/O15-49) *100 (%)
Slovensko: -14,3
Copyright © INFOSTAT, Prírodovedecká fakulta UK - KHGaD 2009.