Sčítania obyvateľov domov a bytov na Slovensku


Vybraním obce zobrazíte dáta.

ZväčšiťZmenšiťPosúvaťSpäť na plný rozsahÍsť k predchádzajúcemu rozsahuÍsť k ďalšiemu rozsahuInformácie o objekteTlačNápoveda

Index starnutia: (O65+/O0-19) *100 (%)
Slovensko: 67,4
Copyright © INFOSTAT, Prírodovedecká fakulta UK - KHGaD 2009.