Sčítania obyvateľov domov a bytov na Slovensku


Vybraním obce zobrazíte dáta.

ZväčšiťZmenšiťPosúvaťSpäť na plný rozsahÍsť k predchádzajúcemu rozsahuÍsť k ďalšiemu rozsahuInformácie o objekteTlačNápoveda

Index závislosti mladého obyvatelstva: (O0-14/O15-64) *100 (%)
Slovensko: 29,5
Copyright © INFOSTAT, Prírodovedecká fakulta UK - KHGaD 2009.