Sčítania obyvateľov domov a bytov na Slovensku


Vybraním obce zobrazíte dáta.

ZväčšiťZmenšiťPosúvaťSpäť na plný rozsahÍsť k predchádzajúcemu rozsahuÍsť k ďalšiemu rozsahuInformácie o objekteTlačNápoveda

Index závislosti starého obyvatelstva: (O65+/O15-64) *100 (%)
Slovensko: 25,2
Copyright © INFOSTAT, Prírodovedecká fakulta UK - KHGaD 2009.