Sčítania obyvateľov domov a bytov na Slovensku


Vybraním obce zobrazíte dáta.

ZväčšiťZmenšiťPosúvaťSpäť na plný rozsahÍsť k predchádzajúcemu rozsahuÍsť k ďalšiemu rozsahuInformácie o objekteTlačNápoveda
Copyright © INFOSTAT, Prírodovedecká fakulta UK - KHGaD 2009.