Vyhľadávač obcí Slovenskej republiky (Google Earth)
Na tejto stránke je možné vyhľadávanie obcí SR, na základe výberu rôznych kritérií. Jednotlivé atribúty sú uložené v databáze a výsledok výberu sa zobrazí v aplikácií Google Earth vo formáte KML (Keyhole Markup Language)

Vyberte jedno alebo viac kritérii výberu obcí
 
Názov obce:  
Kód obce:  
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  
 
Počet obyvateľov je ako: 
Podiel ekonomicky aktívnych z celkového počtu obyvateľov je ako: 
Podiel odchádzajúcich za prácou je ako: 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je ako: 
Podiel trvalo obývaných domov je ako: 
Podiel trvalo obývaných bytov je ako: 
Podiel bytov s vodovodom je ako: 
Podiel bytov s plynom je ako: 
Podiel bytov s kanalizáciou je ako: 
 
© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava