KML - Google Earth
Keyhole Markup Language
 
Zobrazenie počtu obyvateľov štátov sveta (extrude features)
  späť na hlavnú stránku projektu KML


© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava