počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bratislava - Podunajské Biskupice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 529311 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1254
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava II

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava II   [ kód okresu: 102 ]

Počet obyvateľov v obci: 19749     [statické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 60.60
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 58.83
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 14.32
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 91.16
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 93.85
Podiel bytov s plynom: 91.79
Podiel bytov s vodovodom: 97.24
Podiel bytov s kanalizáciou: 79.62
  
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava