Vybrané ukazovatele zo SODB 2011
Kombinovaná veľkosť symbolu a jeho farba
Pri tvorbe mapy treba najskôr vybrať ukazovateľ, ktorý definuje veľkosť diagramu pre konkrétnu obec. Farbu diagramu určuje ďalší ukazovateľ, ktorý je možné vybrať pri definovaní farebnej schémy symbolu.
Veľkosť symbolu
Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
veľkosť symbolu:     ??? predvolená hodnota pre všetky ukazovatele je "100". Zäčšením hodnoty budú symboly väčšie, pri zmenšení čísla naopak menšie.
Farebná schéma symbolu
Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky na základe predvolených hodnôt.
Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty.

interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá
Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava