Vybrané ukazovatele zo SODB 2011
Kombinovaná veľkosť symbolu a farba príslušnej obce
Pri tvorbe mapy treba najskôr vybrať ukazovateľ, ktorý zobrazuje kruhový diagram rozličnej veľkosti. Následne treba vybrať farbu, ktorá bude použitá na vyfarbenie príslušnej obce na základe jej zaradenia do intervalu.
Veľkosť symbolu
Zvoľte farbu symbolu (orámovanie)
čierna
žltá
červená
modrá
zelená
Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
veľkosť symbolu:     ??? predvolená hodnota pre všetky ukazovatele je "100". Zäčšením hodnoty budú symboly väčšie, pri zmenšení čísla naopak menšie.
Farebná výplň obce (kartogram)
Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky na základe predvolených hodnôt.
Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty.

interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá
Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava