Vybrané ukazovatele zo SODB 2011
» Metóda 2: Len symbol (veľkosť symbolu zobrazí jeden ukazovateľ a jeho farba je na základe ďalšieho ukazovateľa)
» Metóda 3: Symbol a areál (veľkosť symbolu je počítaná na základe jedného ukazovateľa a farba areálu (obce) na základe ďalšieho)
KartogramStupňovaný symbol
Pri tejto metóde sú jednotlivé priestorové jednotky (obce) vyfarbené podľa hodnoty sledovaného ukazovatela. Obce sú zaradené do šietich intervalov na základe preddefinovaných hodnôt, prípadne je možné definovať tieto vyplnením horných hraníc jednotlivých intervalov. Pri tejto metóde je sledovaný jav znázornený diagramom, pričom jeho veľkosť zodpovedá veľkosti sledovaného javu. Pracuje sa tu s absolútnymi hodnotami. V prípade, že sú výsledné diagramy malé, treba zväčšiť ich veľkosť definovaním jednoduchého čísla vo vstupnom formulári.
Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky na základe predvolených hodnôt.
Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty.

interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá
Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
veľkosť symbolu:     ??? predvolená hodnota pre všetky ukazovatele je "100". Zäčšením hodnoty budú symboly väčšie, pri zmenšení čísla naopak menšie.
Zvoľte farbu symbolu:
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá


Vladimír Bačík | Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava