Voľby do NR SR 2020 - mapy zvolených poslancov

Relatívne hodnoty získaných hlasov

zobraziť formulár na zobrazenie absolútnych počtov
Stránka nezobrazuje poslancov, ktorí nastúpia do parlamentu ako náhradníci.

Politická strana:
Meno poslanca:

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky. Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o relatívne hodnoty (%). Pri poslancoch s vysokým počtom preferenčných hlasov je vhodné zadať vyššie percentuálne hodnoty a naopak.
interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:


Zvoľte farebnú schému mapy
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá

 
 

» zobraziť mapové výsledky jednotlivých politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách do NR SR v roku 2020
Všetky dáta boli získané zo Štatistického úradu SR
spracoval: Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta UK