počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Slovenská republika - sumárne údaje
 späť na úvodnú stránku

Celkový počet obcí na Slovensku: 2927
Celkový počet obcí bez mestských častí Bratislavy (17) a Košíc (22), vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890

kód kraja názov kraja počet obcí
100  Bratislavský kraj89
200  Trnavský kraj251
300  Trenčiansky kraj276
400  Nitriansky kraj354
500  Žilinský kraj315
600  Banskobystrický kraj516
700  Prešovský kraj665
800  Košický kraj461

počet okresov
8
7
9
7
11
13
13
11Počet okresov v jednotlivých krajoch SR

 Okres  Počet Podiel (%)
 Banskobystrický  13 
 16,5% 
 Prešovský  13 
 16,5% 
 Košický  11 
 13,9% 
 Žilinský  11 
 13,9% 
 Trenčiansky  9 
 11,4% 
 Bratislavský  8 
 10,1% 
 Trnavský  7 
 8,9% 
 Nitriansky  7 
 8,9% 
Počet obcí v jednotlivých krajoch SR

 Okres  Počet Podiel (%)
 Prešovský  665 
 22,7% 
 Banskobystrický  516 
 17,6% 
 Košický  461 
 15,7% 
 Nitriansky  354 
 12,1% 
 Žilinský  315 
 10,8% 
 Trenčiansky  276 
 9,4% 
 Trnavský  251 
 8,6% 
 Bratislavský  89 
 3,0%  
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava