počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Slovenská republika - sumárne údaje
 späť na úvodnú stránku
 veľkostné kategórie obcí znázornené chord diagramom

Zadelenie obcí do veľkostných kategórií je automaticky generované, na základe počtu obyvateľov v roku 2021 (stredný stav). Mestské časti Bratislavy a Košíc vystupujú ako samostatné jednotky a preto aj veľkostné kategórie zodpovedajú tomuto deleniu (mestá Bratislava a Košice nefigurujú v štatistike ako celky).

Spolu za SRPočet obcí: 2927
obce s www stránkou: 2803obce bez www stránky: 124
Podiel obcí s www stránkou: 95.76 %

0 - 199Počet obcí v kategórií: 410
obce s www stránkou: 324obce bez www stránky: 86   obce Valaškovce (vojenský obvod), Ondavka, Šarbov, Parihuzovce, Bystrá, Belejovce, Obručné, Lešť (vojenský obvod), Soľník, Krajná Porúbka, Michalková, Uhrovské Podhradie, Brezovec, Omastiná, Jakušovce, Prituľany, Pavľany, Valentovce, Livovská Huta, Havka, Dobroslava, Kožuchovce, Vyšná Jablonka, Hrlica, Miroľa, Hrabová Roztoka, Harakovce, Ondrašovce, Bodružal, Livov, Kyjatice, Nová Polianka, Moškovec, Lipová, Potôčky, Šuľa, Španie Pole, Runina, Ďubákovo, Krajné Čierno, Leváre, Vyšný Komárnik, Šmigovec, Mrázovce, Lentvora, Jurkova Voľa, Ruská Volová, Počúvadlo, Vyšné Repaše, Gemerské Michalovce, Korytné, Dlhoňa, Kremná, Brestov nad Laborcom, Brusník, Malá Poľana, Matovce, Pravica, Mudroňovo, Mičakovce, Pečenice, Tekolďany, Vyšný Skálnik, Turčianky, Strihovce, Gregorova Vieska, Borcová, Giglovce, Záhorie (vojenský obvod), Šípkov, Horná Strehová, Rybník, Seľany, Dlžín, Beharovce, Hrušovo, Baldovce, Lažany, Silická Jablonica, Kapince, Kožuchov, Sása, Prša, Petrikovce, Vyšný Hrabovec, Porostov,
Podiel obcí s www stránkou: 79.02 %
200 - 499Počet obcí v kategórií: 709
obce s www stránkou: 674obce bez www stránky: 35   obce Tomášovce, Nová Lehota, Dúbrava, Riečka, Ďurková, Soľnička, Budince, Malá Lodina, Klenov, Slizké, Ruskovce, Kečkovce, Porúbka, Ladomirov, Kesovce, Ipeľské Úľany, Lehota nad Rimavicou, Kvačany, Neporadza, Turcovce, Leľa, Veľká Lodina, Bulhary, Štefanovičová, Čabalovce, Hunkovce, Frička, Kristy, Vozokany, Kosihy nad Ipľom, Malá Hradná, Kvakovce, Sazdice, Lukačovce, Gortva,
Podiel obcí s www stránkou: 95.06 %
500 - 999Počet obcí v kategórií: 757
obce s www stránkou: 754obce bez www stránky: 3   obce Rimavské Brezovo, Košice - Džungľa, Podhorany,
Podiel obcí s www stránkou: 99.6 %
1 000 - 1 999Počet obcí v kategórií: 585
obce s www stránkou: 585obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
2 000 - 4 999Počet obcí v kategórií: 309
obce s www stránkou: 309obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
5 000 - 9 999Počet obcí v kategórií: 72
obce s www stránkou: 72obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
10 000 - 19 999Počet obcí v kategórií: 34
obce s www stránkou: 34obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
20 000 - 49 999Počet obcí v kategórií: 42
obce s www stránkou: 42obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
50 000 - 99 999Počet obcí v kategórií: 8
obce s www stránkou: 8obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
100 000 +Počet obcí v kategórií: 1
obce s www stránkou: 1obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %


Veľkostné kategórie obcí SR a počet obcí s www a bez www stránok

kategóriapočetpodiel
 0 - 199  410 
 
 324 
 
 86 
 
 200 - 499  709 
 
 674 
 
 35 
 
 500 - 999  757 
 
 754 
 
 3 
 
 1 000 - 1 999  585 
 
 585 
 
 0 
 
 2 000 - 4 999  309 
 
 309 
 
 0 
 
 5 000 - 9 999  72 
 
 72 
 
 0 
 
 10 000 - 19 999  34 
 
 34 
 
 0 
 
 20 000 - 49 999  42 
 
 42 
 
 0 
 
 50 000 - 99 999  8 
 
 8 
 
 0 
 
 100 000 +  1 
 
 1 
 
 0 
 
 
spolu
s www stránkou
bez www stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava