počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Trnavský kraj  

 späť na úvodnú stránku

Základné informáie
názov kraja: Trnavský kraj      [ kód kraja: 200 ]
celkový počet okresov: 7

celkový počet obcí: 251
počet obcí s www stránkou: 250
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 17
Počet vidieckych obcí: 234

Podiel okresov na celkovom počte okresov SR
 7 / 79 
 8,9%

Podiel obcí na celkovom počte obcí SR
 251 / 2 927 
 8,6%


Zoznam okresov:
» Dunajská Streda
» Galanta
» Hlohovec
» Piešťany
» Senica
» Skalica
» Trnava

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]

Podiel obcí s www stránkouz celkového počtu obcí v kraji

 250 / 251 
 99,6%

Lokalizácia obcí kraja

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR (rok 2021)
 566 008 / 5 449 270 
 10,4%

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  264 868 / 566 008 
 46,8%
 vidiek  301 140 / 566 008 
 53,2% zobraziť obce kraja zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1501441  Báč201Dunajská Streda200Trnavský
2501450  Baka201Dunajská Streda200Trnavský
3501468  Baloň201Dunajská Streda200Trnavský
4555517  Bellova Ves201Dunajská Streda200Trnavský
5501484  Blahová201Dunajská Streda200Trnavský
6501492  Blatná na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
7503461  Bodíky201Dunajská Streda200Trnavský
8501506  Boheľov201Dunajská Streda200Trnavský
9501514  Čakany201Dunajská Streda200Trnavský
10580554  Čenkovce201Dunajská Streda200Trnavský
11501531  Čiližská Radvaň201Dunajská Streda200Trnavský
12501549  Dobrohošť201Dunajská Streda200Trnavský
13501557  Dolný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
14501611  Dolný Štál201Dunajská Streda200Trnavský
15501433  Dunajská Streda201Dunajská Streda200Trnavský
16555541  Dunajský Klátov201Dunajská Streda200Trnavský
17501573  Gabčíkovo201Dunajská Streda200Trnavský
18501581  Holice201Dunajská Streda200Trnavský
19501590  Horná Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
20555568  Horné Mýto201Dunajská Streda200Trnavský
21501603  Horný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
22501620  Hubice201Dunajská Streda200Trnavský
23501638  Hviezdoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
24501654  Jahodná201Dunajská Streda200Trnavský
25501662  Janíky201Dunajská Streda200Trnavský
26501671  Jurová201Dunajská Streda200Trnavský
27501689  Kľúčovec201Dunajská Streda200Trnavský
28501697  Kostolné Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
29501701  Kráľovičove Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
30501719  Kútniky201Dunajská Streda200Trnavský
31501727  Kvetoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
32580597  Kyselica201Dunajská Streda200Trnavský
33501735  Lehnice201Dunajská Streda200Trnavský
34501743  Lúč na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
35555606  Macov201Dunajská Streda200Trnavský
36555649  Mad201Dunajská Streda200Trnavský
37555665  Malé Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
38501760  Medveďov201Dunajská Streda200Trnavský
39501778  Mierovo201Dunajská Streda200Trnavský
40501786  Michal na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
41501930  Ňárad201Dunajská Streda200Trnavský
42501808  Nový Život201Dunajská Streda200Trnavský
43501816  Ohrady201Dunajská Streda200Trnavský
44501824  Okoč201Dunajská Streda200Trnavský
45501832  Oľdza201Dunajská Streda200Trnavský
46501859  Orechová Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
47501867  Padáň201Dunajská Streda200Trnavský
48501883  Pataš201Dunajská Streda200Trnavský
49582522  Potônske Lúky201Dunajská Streda200Trnavský
50555720  Povoda201Dunajská Streda200Trnavský
51501891  Rohovce201Dunajská Streda200Trnavský
52501875  Sap201Dunajská Streda200Trnavský
53501905  Šamorín201Dunajská Streda200Trnavský
54501913  Štvrtok na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
55501921  Topoľníky201Dunajská Streda200Trnavský
56555576  Trhová Hradská201Dunajská Streda200Trnavský
57501956  Trnávka201Dunajská Streda200Trnavský
58501964  Trstená na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
59501972  Veľká Paka201Dunajská Streda200Trnavský
60501981  Veľké Blahovo201Dunajská Streda200Trnavský
61555673  Veľké Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
62501522  Veľký Meder201Dunajská Streda200Trnavský
63555746  Vieska201Dunajská Streda200Trnavský
64501999  Vojka nad Dunajom201Dunajská Streda200Trnavský
65502006  Vrakúň201Dunajská Streda200Trnavský
66502014  Vydrany201Dunajská Streda200Trnavský
67502022  Zlaté Klasy201Dunajská Streda200Trnavský
68503673  Abrahám202Galanta200Trnavský
69503690  Čierna Voda202Galanta200Trnavský
70503703  Čierny Brod202Galanta200Trnavský
71555789  Dolná Streda202Galanta200Trnavský
72503746  Dolné Saliby202Galanta200Trnavský
73503754  Dolný Chotár202Galanta200Trnavský
74503665  Galanta202Galanta200Trnavský
75503762  Gáň202Galanta200Trnavský
76503771  Horné Saliby202Galanta200Trnavský
77503789  Hoste202Galanta200Trnavský
78503827  Jánovce202Galanta200Trnavský
79503835  Jelka202Galanta200Trnavský
80503843  Kajal202Galanta200Trnavský
81503860  Košúty202Galanta200Trnavský
82503878  Kráľov Brod202Galanta200Trnavský
83582638  Malá Mača202Galanta200Trnavský
84555754  Matúškovo202Galanta200Trnavský
85503924  Mostová202Galanta200Trnavský
86503959  Pata202Galanta200Trnavský
87503967  Pusté Sady202Galanta200Trnavský
88503975  Pusté Úľany202Galanta200Trnavský
89504009  Sereď202Galanta200Trnavský
90504017  Sládkovičovo202Galanta200Trnavský
91504033  Šalgočka202Galanta200Trnavský
92504041  Šintava202Galanta200Trnavský
93504050  Šoporňa202Galanta200Trnavský
94504076  Tomášikovo202Galanta200Trnavský
95504084  Topoľnica202Galanta200Trnavský
96504106  Trstice202Galanta200Trnavský
97504114  Váhovce202Galanta200Trnavský
98504122  Veľká Mača202Galanta200Trnavský
99504131  Veľké Úľany202Galanta200Trnavský
100504149  Veľký Grob202Galanta200Trnavský
101504157  Vinohrady nad Váhom202Galanta200Trnavský
102504173  Vozokany202Galanta200Trnavský
103504181  Zemianske Sady202Galanta200Trnavský
104506800  Bojničky203Hlohovec200Trnavský
105506885  Červeník203Hlohovec200Trnavský
106506958  Dolné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
107506966  Dolné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
108556521  Dolné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
109507024  Dvorníky203Hlohovec200Trnavský
110507032  Hlohovec203Hlohovec200Trnavský
111507075  Horné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
112556602  Horné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
113556530  Horné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
114507130  Jalšové203Hlohovec200Trnavský
115507172  Kľačany203Hlohovec200Trnavský
116507202  Koplotovce203Hlohovec200Trnavský
117507253  Leopoldov203Hlohovec200Trnavský
118507288  Madunice203Hlohovec200Trnavský
119507326  Merašice203Hlohovec200Trnavský
120507415  Pastuchov203Hlohovec200Trnavský
121518620  Ratkovce203Hlohovec200Trnavský
122507521  Sasinkovo203Hlohovec200Trnavský
123507539  Siladice203Hlohovec200Trnavský
124556611  Tekolďany *203Hlohovec200Trnavský
125556645  Tepličky203Hlohovec200Trnavský
126507661  Trakovice203Hlohovec200Trnavský
127507792  Žlkovce203Hlohovec200Trnavský
128581399  Banka204Piešťany200Trnavský
129558354  Bašovce204Piešťany200Trnavský
130506834  Borovce204Piešťany200Trnavský
131506982  Dolný Lopašov204Piešťany200Trnavský
132506991  Drahovce204Piešťany200Trnavský
133507008  Dubovany204Piešťany200Trnavský
134558338  Ducové204Piešťany200Trnavský
135556581  Hubina204Piešťany200Trnavský
136507121  Chtelnica204Piešťany200Trnavský
137507199  Kočín - Lančár204Piešťany200Trnavský
138507229  Krakovany204Piešťany200Trnavský
139507342  Moravany nad Váhom204Piešťany200Trnavský
140507369  Nižná204Piešťany200Trnavský
141507385  Ostrov204Piešťany200Trnavský
142507431  Pečeňady204Piešťany200Trnavský
143507440  Piešťany204Piešťany200Trnavský
144507466  Prašník204Piešťany200Trnavský
145507482  Rakovice204Piešťany200Trnavský
146507491  Ratnovce204Piešťany200Trnavský
147507563  Sokolovce204Piešťany200Trnavský
148558397  Šípkové204Piešťany200Trnavský
149556548  Šterusy204Piešťany200Trnavský
150507679  Trebatice204Piešťany200Trnavský
151507709  Veľké Kostoľany204Piešťany200Trnavský
152556572  Veľké Orvište204Piešťany200Trnavský
153507725  Veselé204Piešťany200Trnavský
154507750  Vrbové204Piešťany200Trnavský
155504211  Bílkove Humence205Senica200Trnavský
156504238  Borský Mikuláš205Senica200Trnavský
157504220  Borský Svätý Jur205Senica200Trnavský
158504297  Cerová205Senica200Trnavský
159504319  Čáry205Senica200Trnavský
160504327  Častkov205Senica200Trnavský
161504335  Dojč205Senica200Trnavský
162504360  Hlboké205Senica200Trnavský
163504386  Hradište pod Vrátnom205Senica200Trnavský
164504416  Jablonica205Senica200Trnavský
165504475  Koválov205Senica200Trnavský
166504491  Kuklov205Senica200Trnavský
167504513  Kúty205Senica200Trnavský
168504521  Lakšárska Nová Ves205Senica200Trnavský
169504572  Moravský Svätý Ján205Senica200Trnavský
170504602  Osuské205Senica200Trnavský
171504645  Plavecký Peter205Senica200Trnavský
172504653  Podbranč205Senica200Trnavský
173504700  Prietrž205Senica200Trnavský
174504726  Prievaly205Senica200Trnavský
175556122  Rohov205Senica200Trnavský
176504777  Rovensko205Senica200Trnavský
177556131  Rybky205Senica200Trnavský
178556114  Sekule205Senica200Trnavský
179504203  Senica205Senica200Trnavský
180504823  Smolinské205Senica200Trnavský
181504831  Smrdáky205Senica200Trnavský
182504840  Sobotište205Senica200Trnavský
183504882  Šajdíkove Humence205Senica200Trnavský
184504891  Šaštín - Stráže205Senica200Trnavský
185504904  Štefanov205Senica200Trnavský
186504271  Brodské206Skalica200Trnavský
187504343  Dubovce206Skalica200Trnavský
188504351  Gbely206Skalica200Trnavský
189504378  Holíč206Skalica200Trnavský
190504394  Chropov206Skalica200Trnavský
191504432  Kátov206Skalica200Trnavský
192504459  Kopčany206Skalica200Trnavský
193504483  Koválovec206Skalica200Trnavský
194504530  Letničie206Skalica200Trnavský
195504548  Lopašov206Skalica200Trnavský
196504564  Mokrý Háj206Skalica200Trnavský
197504599  Oreské206Skalica200Trnavský
198504611  Petrova Ves206Skalica200Trnavský
199504670  Popudinské Močidľany206Skalica200Trnavský
200504718  Prietržka206Skalica200Trnavský
201504734  Radimov206Skalica200Trnavský
202504742  Radošovce206Skalica200Trnavský
203504815  Skalica206Skalica200Trnavský
204504912  Trnovec206Skalica200Trnavský
205504939  Unín206Skalica200Trnavský
206504963  Vrádište206Skalica200Trnavský
207580473  Biely Kostol207Trnava200Trnavský
208506788  Bíňovce207Trnava200Trnavský
209506796  Bohdanovce nad Trnavou207Trnava200Trnavský
210506818  Boleráz207Trnava200Trnavský
211506826  Borová207Trnava200Trnavský
212506842  Brestovany207Trnava200Trnavský
213506851  Bučany207Trnava200Trnavský
214506869  Buková207Trnava200Trnavský
215506877  Cífer207Trnava200Trnavský
216506893  Dechtice207Trnava200Trnavský
217556599  Dlhá207Trnava200Trnavský
218506915  Dobrá Voda207Trnava200Trnavský
219506923  Dolná Krupá207Trnava200Trnavský
220506931  Dolné Dubové207Trnava200Trnavský
221556661  Dolné Lovčice207Trnava200Trnavský
222506940  Dolné Orešany207Trnava200Trnavský
223507041  Horná Krupá207Trnava200Trnavský
224507059  Horné Dubové207Trnava200Trnavský
225507067  Horné Orešany207Trnava200Trnavský
226581020  Hrnčiarovce nad Parnou207Trnava200Trnavský
227507156  Jaslovské Bohunice207Trnava200Trnavský
228507164  Kátlovce207Trnava200Trnavský
229507211  Košolná207Trnava200Trnavský
230556483  Križovany nad Dudváhom207Trnava200Trnavský
231556688  Lošonec207Trnava200Trnavský
232507296  Majcichov207Trnava200Trnavský
233507318  Malženice207Trnava200Trnavský
234507351  Naháč207Trnava200Trnavský
235556491  Opoj207Trnava200Trnavský
236556556  Pavlice207Trnava200Trnavský
237556653  Radošovce207Trnava200Trnavský
238507512  Ružindol207Trnava200Trnavský
239556564  Slovenská Nová Ves207Trnava200Trnavský
240507555  Smolenice207Trnava200Trnavský
241507571  Suchá nad Parnou207Trnava200Trnavský
242556670  Šelpice207Trnava200Trnavský
243507601  Špačince207Trnava200Trnavský
244507636  Šúrovce207Trnava200Trnavský
245506745  Trnava207Trnava200Trnavský
246507687  Trstín207Trnava200Trnavský
247556513  Vlčkovce207Trnava200Trnavský
248507741  Voderady207Trnava200Trnavský
249507768  Zavar207Trnava200Trnavský
250507776  Zeleneč207Trnava200Trnavský
251581488  Zvončín207Trnava200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava