počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Trenčiansky kraj  

 späť na úvodnú stránku

Základné informáie
názov kraja: Trenčiansky kraj      [ kód kraja: 300 ]
celkový počet okresov: 9

celkový počet obcí: 276
počet obcí s www stránkou: 269
počet obcí bez www stránky: 7

Počet miest: 18
Počet vidieckych obcí: 258

Podiel okresov na celkovom počte okresov SR
 9 / 79 
 11,4%

Podiel obcí na celkovom počte obcí SR
 276 / 2 927 
 9,4%


Zoznam okresov:
» Bánovce nad Bebravou
» Ilava
» Myjava
» Nové Mesto nad Váhom
» Partizánske
» Považská Bystrica
» Prievidza
» Púchov
» Trenčín

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]

Podiel obcí s www stránkouz celkového počtu obcí v kraji

 269 / 276 
 97,5%

Lokalizácia obcí kraja

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR (rok 2021)
 577 464 / 5 449 270 
 10,6%

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  313 561 / 577 464 
 54,3%
 vidiek  263 903 / 577 464 
 45,7% zobraziť obce kraja zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1542652  Bánovce nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
2556793  Borčany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
3542741  Brezolupy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
4542776  Cimenná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
5542806  Čierna Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
6542822  Dežerice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
7542849  Dolné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
8542857  Dubnička301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
9542873  Dvorec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
10542890  Haláčovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
11542920  Horné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
12556408  Chudá Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
13543080  Krásna Ves301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
14543136  Kšinná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
15556360  Libichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
16505056  Ľutov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
17505072  Malá Hradná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
18505102  Malé Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
19505153  Miezgovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
20505200  Nedašovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
21505277  Omastiná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
22556289  Otrhánky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
23505331  Pečeňany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
24505358  Podlužany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
25556742  Pochabany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
26505382  Pravotice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
27505412  Prusy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
28505447  Ruskovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
29505455  Rybany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
30505471  Slatina nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
31505480  Slatinka nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
32505544  Šípkov *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
33505552  Šišov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
34505579  Timoradza301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
35505595  Trebichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
36505625  Uhrovec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
37505633  Uhrovské Podhradie *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
38545651  Veľké Držkovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
39505684  Veľké Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
40505692  Veľké Chlievany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
41505765  Vysočany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
42505790  Zlatníky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
43505811  Žitná - Radiša301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
44582301  Bohunice302Ilava300Trenčiansky
45512885  Bolešov302Ilava300Trenčiansky
46557391  Borčice302Ilava300Trenčiansky
47512931  Červený Kameň302Ilava300Trenčiansky
48513016  Dubnica nad Váhom302Ilava300Trenčiansky
49513024  Dulov302Ilava300Trenčiansky
50513091  Horná Poruba302Ilava300Trenčiansky
51513156  Ilava302Ilava300Trenčiansky
52557404  Kameničany302Ilava300Trenčiansky
53513253  Košeca302Ilava300Trenčiansky
54513351  Košecké Podhradie302Ilava300Trenčiansky
55557617  Krivoklát302Ilava300Trenčiansky
56513296  Ladce302Ilava300Trenčiansky
57513385  Mikušovce302Ilava300Trenčiansky
58513440  Nová Dubnica302Ilava300Trenčiansky
59513598  Pruské302Ilava300Trenčiansky
60557412  Sedmerovec302Ilava300Trenčiansky
61557421  Slavnica302Ilava300Trenčiansky
62513725  Tuchyňa302Ilava300Trenčiansky
63557625  Vršatské Podhradie302Ilava300Trenčiansky
64513865  Zliechov302Ilava300Trenčiansky
65504254  Brestovec303Myjava300Trenčiansky
66504262  Brezová pod Bradlom303Myjava300Trenčiansky
67504289  Bukovec303Myjava300Trenčiansky
68506079  Hrašné303Myjava300Trenčiansky
69504408  Chvojnica303Myjava300Trenčiansky
70504424  Jablonka303Myjava300Trenčiansky
71506141  Kostolné303Myjava300Trenčiansky
72504467  Košariská303Myjava300Trenčiansky
73506150  Krajné303Myjava300Trenčiansky
74504581  Myjava303Myjava300Trenčiansky
75506419  Podkylava303Myjava300Trenčiansky
76504661  Polianka303Myjava300Trenčiansky
77504688  Poriadie303Myjava300Trenčiansky
78504696  Priepasné303Myjava300Trenčiansky
79504793  Rudník303Myjava300Trenčiansky
80504866  Stará Myjava303Myjava300Trenčiansky
81504971  Vrbovce303Myjava300Trenčiansky
82505846  Beckov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
83505871  Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
84505889  Brunovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
85505897  Bzince pod Javorinou304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
86505901  Čachtice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
87505919  Častkovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
88505951  Dolné Srnie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
89556424  Haluzice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
90506001  Horná Streda304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
91505994  Hôrka nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
92506052  Hrádok304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
93506061  Hrachovište304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
94506109  Kálnica304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
95506125  Kočovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
96506184  Lubina304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
97506206  Lúka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
98506249  Modrová304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
99506257  Modrovka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
100506265  Moravské Lieskové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
101506303  Nová Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
102506311  Nová Lehota *304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
103556459  Nová Ves nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
104506338  Nové Mesto nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
105506346  Očkov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
106506401  Pobedim304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
107506427  Podolie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
108506435  Potvorice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
109506443  Považany304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
110506516  Stará Lehota304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
111506524  Stará Turá304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
112506583  Trenčianske Bohuslavice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
113506630  Vaďovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
114506672  Višňové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
115556441  Zemianske Podhradie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
116542733  Bošany305Partizánske300Trenčiansky
117580449  Brodzany305Partizánske300Trenčiansky
118542962  Hradište305Partizánske300Trenčiansky
119543004  Chynorany305Partizánske300Trenčiansky
120556416  Ješkova Ves305Partizánske300Trenčiansky
121543047  Klátova Nová Ves305Partizánske300Trenčiansky
122543055  Kolačno305Partizánske300Trenčiansky
123556246  Krásno305Partizánske300Trenčiansky
124556173  Livina305Partizánske300Trenčiansky
125556190  Livinské Opatovce305Partizánske300Trenčiansky
126505129  Malé Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
127580953  Malé Uherce305Partizánske300Trenčiansky
128505170  Nadlice305Partizánske300Trenčiansky
129505196  Nedanovce305Partizánske300Trenčiansky
130505307  Ostratice305Partizánske300Trenčiansky
131505315  Partizánske305Partizánske300Trenčiansky
132505323  Pažiť305Partizánske300Trenčiansky
133505463  Skačany305Partizánske300Trenčiansky
134556271  Turčianky *305Partizánske300Trenčiansky
135505706  Veľké Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
136505722  Veľké Uherce305Partizánske300Trenčiansky
137505731  Veľký Klíž305Partizánske300Trenčiansky
138505803  Žabokreky nad Nitrou305Partizánske300Trenčiansky
139557633  Bodiná306Považská Bystrica300Trenčiansky
140512915  Brvnište306Považská Bystrica300Trenčiansky
141557561  Čelkova Lehota306Považská Bystrica300Trenčiansky
142512966  Dolná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
143546640  Dolný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
144513008  Domaniža306Považská Bystrica300Trenčiansky
145557609  Ďurďové306Považská Bystrica300Trenčiansky
146557510  Hatné306Považská Bystrica300Trenčiansky
147513083  Horná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
148580856  Horný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
149513172  Jasenica306Považská Bystrica300Trenčiansky
150557552  Klieština306Považská Bystrica300Trenčiansky
151513245  Kostolec306Považská Bystrica300Trenčiansky
152557579  Malé Lednice306Považská Bystrica300Trenčiansky
153513466  Papradno306Považská Bystrica300Trenčiansky
154513474  Plevník - Drienové306Považská Bystrica300Trenčiansky
155558222  Počarová306Považská Bystrica300Trenčiansky
156580864  Podskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
157512842  Považská Bystrica306Považská Bystrica300Trenčiansky
158513563  Prečín306Považská Bystrica300Trenčiansky
159513601  Pružina306Považská Bystrica300Trenčiansky
160557595  Sádočné306Považská Bystrica300Trenčiansky
161557480  Slopná306Považská Bystrica300Trenčiansky
162513687  Stupné306Považská Bystrica300Trenčiansky
163518913  Sverepec306Považská Bystrica300Trenčiansky
164513741  Udiča306Považská Bystrica300Trenčiansky
165513784  Vrchteplá306Považská Bystrica300Trenčiansky
166513822  Záskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
167513903  Bojnice307Prievidza300Trenčiansky
168513911  Bystričany307Prievidza300Trenčiansky
169513920  Cigeľ307Prievidza300Trenčiansky
170513938  Čavoj307Prievidza300Trenčiansky
171513946  Čereňany307Prievidza300Trenčiansky
172513954  Diviacka Nová Ves307Prievidza300Trenčiansky
173513962  Diviaky nad Nitricou307Prievidza300Trenčiansky
174513971  Dlžín *307Prievidza300Trenčiansky
175513989  Dolné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
176513997  Handlová307Prievidza300Trenčiansky
177514004  Horná Ves307Prievidza300Trenčiansky
178514012  Horné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
179514021  Chrenovec - Brusno307Prievidza300Trenčiansky
180514039  Chvojnica307Prievidza300Trenčiansky
181557714  Jalovec307Prievidza300Trenčiansky
182514063  Kamenec pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
183514071  Kanianka307Prievidza300Trenčiansky
184514080  Kľačno307Prievidza300Trenčiansky
185514098  Kocurany307Prievidza300Trenčiansky
186514101  Kostolná Ves307Prievidza300Trenčiansky
187514110  Koš307Prievidza300Trenčiansky
188514128  Lazany307Prievidza300Trenčiansky
189514136  Lehota pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
190514144  Liešťany307Prievidza300Trenčiansky
191557706  Lipník307Prievidza300Trenčiansky
192514179  Malá Čausa307Prievidza300Trenčiansky
193514187  Malinová307Prievidza300Trenčiansky
194514209  Nedožery - Brezany307Prievidza300Trenčiansky
195514217  Nevidzany307Prievidza300Trenčiansky
196514225  Nitrianske Pravno307Prievidza300Trenčiansky
197514233  Nitrianske Rudno307Prievidza300Trenčiansky
198514241  Nitrianske Sučany307Prievidza300Trenčiansky
199514250  Nitrica307Prievidza300Trenčiansky
200514268  Nováky307Prievidza300Trenčiansky
201514284  Opatovce nad Nitrou307Prievidza300Trenčiansky
202514292  Oslany307Prievidza300Trenčiansky
203514306  Podhradie307Prievidza300Trenčiansky
204514314  Poluvsie307Prievidza300Trenčiansky
205514322  Poruba307Prievidza300Trenčiansky
206514331  Pravenec307Prievidza300Trenčiansky
207513881  Prievidza307Prievidza300Trenčiansky
208514349  Radobica307Prievidza300Trenčiansky
209514357  Ráztočno307Prievidza300Trenčiansky
210514365  Rudnianska Lehota307Prievidza300Trenčiansky
211514373  Sebedražie307Prievidza300Trenčiansky
212514381  Seč307Prievidza300Trenčiansky
213514390  Šútovce307Prievidza300Trenčiansky
214514403  Temeš307Prievidza300Trenčiansky
215514411  Tužina307Prievidza300Trenčiansky
216514420  Valaská Belá307Prievidza300Trenčiansky
217514438  Veľká Čausa307Prievidza300Trenčiansky
218514454  Zemianske Kostoľany307Prievidza300Trenčiansky
219512851  Beluša308Púchov300Trenčiansky
220512940  Dohňany308Púchov300Trenčiansky
221512958  Dolná Breznica308Púchov300Trenčiansky
222557439  Dolné Kočkovce308Púchov300Trenčiansky
223557692  Horná Breznica308Púchov300Trenčiansky
224513121  Horovce308Púchov300Trenčiansky
225557501  Kvašov308Púchov300Trenčiansky
226513300  Lazy pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
227513318  Lednica308Púchov300Trenčiansky
228513326  Lednické Rovne308Púchov300Trenčiansky
229513334  Lúky308Púchov300Trenčiansky
230513342  Lysá pod Makytou308Púchov300Trenčiansky
231513377  Mestečko308Púchov300Trenčiansky
232513407  Mojtín308Púchov300Trenčiansky
233557447  Nimnica308Púchov300Trenčiansky
234513610  Púchov308Púchov300Trenčiansky
235557471  Streženice308Púchov300Trenčiansky
236513776  Visolaje308Púchov300Trenčiansky
237557498  Vydrná308Púchov300Trenčiansky
238513814  Záriečie308Púchov300Trenčiansky
239500348  Zubák308Púchov300Trenčiansky
240505838  Adamovské Kochanovce309Trenčín300Trenčiansky
241505854  Bobot309Trenčín300Trenčiansky
242505935  Dolná Poruba309Trenčín300Trenčiansky
243505943  Dolná Súča309Trenčín300Trenčiansky
244505960  Drietoma309Trenčín300Trenčiansky
245505978  Dubodiel309Trenčín300Trenčiansky
246506010  Horná Súča309Trenčín300Trenčiansky
247506028  Horňany309Trenčín300Trenčiansky
248506036  Horné Srnie309Trenčín300Trenčiansky
249506044  Hrabovka309Trenčín300Trenčiansky
250506087  Chocholná - Velčice309Trenčín300Trenčiansky
251506095  Ivanovce309Trenčín300Trenčiansky
252506133  Kostolná - Záriečie309Trenčín300Trenčiansky
253506168  Krivosúd - Bodovka309Trenčín300Trenčiansky
254545686  Melčice - Lieskové309Trenčín300Trenčiansky
255506231  Mníchova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
256506273  Motešice309Trenčín300Trenčiansky
257506281  Nemšová309Trenčín300Trenčiansky
258506290  Neporadza309Trenčín300Trenčiansky
259506354  Omšenie309Trenčín300Trenčiansky
260506371  Opatovce309Trenčín300Trenčiansky
261581348  Petrova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
262506478  Selec309Trenčín300Trenčiansky
263546682  Skalka nad Váhom309Trenčín300Trenčiansky
264506508  Soblahov309Trenčín300Trenčiansky
265506532  Svinná309Trenčín300Trenčiansky
266506541  Štvrtok309Trenčín300Trenčiansky
267506559  Trenčianska Teplá309Trenčín300Trenčiansky
268506567  Trenčianska Turná309Trenčín300Trenčiansky
269506591  Trenčianske Jastrabie309Trenčín300Trenčiansky
270506605  Trenčianske Mitice309Trenčín300Trenčiansky
271545741  Trenčianske Stankovce309Trenčín300Trenčiansky
272506613  Trenčianske Teplice309Trenčín300Trenčiansky
273505820  Trenčín309Trenčín300Trenčiansky
274506648  Veľká Hradná309Trenčín300Trenčiansky
275506656  Veľké Bierovce309Trenčín300Trenčiansky
276556475  Zamarovce309Trenčín300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava