počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Banskobystrický kraj  

 späť na úvodnú stránku

Základné informáie
názov kraja: Banskobystrický kraj      [ kód kraja: 600 ]
celkový počet okresov: 13

celkový počet obcí: 516
počet obcí s www stránkou: 485
počet obcí bez www stránky: 31

Počet miest: 24
Počet vidieckych obcí: 492

Podiel okresov na celkovom počte okresov SR
 13 / 79 
 16,5%

Podiel obcí na celkovom počte obcí SR
 516 / 2 927 
 17,6%


Zoznam okresov:
» Banská Bystrica
» Banská Štiavnica
» Brezno
» Detva
» Krupina
» Lučenec
» Poltár
» Revúca
» Rimavská Sobota
» Veľký Krtíš
» Žarnovica
» Žiar nad Hronom
» Zvolen

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]

Podiel obcí s www stránkouz celkového počtu obcí v kraji

 485 / 516 
 94,0%

Lokalizácia obcí kraja

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR (rok 2021)
 625 601 / 5 449 270 
 11,5%

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  324 706 / 625 601 
 51,9%
 vidiek  300 895 / 625 601 
 48,1% zobraziť obce kraja zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1508454  Badín601Banská Bystrica600Banskobystrický
2508471  Baláže601Banská Bystrica600Banskobystrický
3508438  Banská Bystrica601Banská Bystrica600Banskobystrický
4508675  Brusno601Banská Bystrica600Banskobystrický
5508519  Čerín601Banská Bystrica600Banskobystrický
6508543  Dolná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
7508551  Dolný Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
8508560  Donovaly601Banská Bystrica600Banskobystrický
9508586  Dúbravica601Banská Bystrica600Banskobystrický
10508594  Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
11508616  Hiadeľ601Banská Bystrica600Banskobystrický
12508632  Horná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
13508641  Horné Pršany601Banská Bystrica600Banskobystrický
14508659  Hrochoť601Banská Bystrica600Banskobystrický
15580236  Hronsek601Banská Bystrica600Banskobystrický
16508713  Kordíky601Banská Bystrica600Banskobystrický
17508721  Králiky601Banská Bystrica600Banskobystrický
18557277  Kynceľová601Banská Bystrica600Banskobystrický
19508748  Ľubietová601Banská Bystrica600Banskobystrický
20508756  Lučatín601Banská Bystrica600Banskobystrický
21580244  Malachov601Banská Bystrica600Banskobystrický
22508764  Medzibrod601Banská Bystrica600Banskobystrický
23508799  Moštenica601Banská Bystrica600Banskobystrický
24508802  Motyčky601Banská Bystrica600Banskobystrický
25508781  Môlča601Banská Bystrica600Banskobystrický
26557285  Nemce601Banská Bystrica600Banskobystrický
27508837  Oravce601Banská Bystrica600Banskobystrický
28508861  Podkonice601Banská Bystrica600Banskobystrický
29508896  Pohronský Bukovec601Banská Bystrica600Banskobystrický
30508918  Poniky601Banská Bystrica600Banskobystrický
31508926  Povrazník601Banská Bystrica600Banskobystrický
32508942  Priechod601Banská Bystrica600Banskobystrický
33508969  Riečka601Banská Bystrica600Banskobystrický
34508977  Sebedín - Bečov601Banská Bystrica600Banskobystrický
35508985  Selce601Banská Bystrica600Banskobystrický
36509001  Slovenská Ľupča601Banská Bystrica600Banskobystrický
37509019  Staré Hory601Banská Bystrica600Banskobystrický
38509027  Strelníky601Banská Bystrica600Banskobystrický
39509035  Špania Dolina601Banská Bystrica600Banskobystrický
40509060  Tajov601Banská Bystrica600Banskobystrický
41557269  Turecká601Banská Bystrica600Banskobystrický
42557293  Vlkanová601Banská Bystrica600Banskobystrický
43516601  Baďan602Banská Štiavnica600Banskobystrický
44516627  Banská Belá602Banská Štiavnica600Banskobystrický
45516643  Banská Štiavnica602Banská Štiavnica600Banskobystrický
46516651  Banský Studenec602Banská Štiavnica600Banskobystrický
47516678  Beluj602Banská Štiavnica600Banskobystrický
48516716  Dekýš602Banská Štiavnica600Banskobystrický
49516856  Ilija602Banská Štiavnica600Banskobystrický
50516953  Kozelník602Banská Štiavnica600Banskobystrický
51517071  Močiar602Banská Štiavnica600Banskobystrický
52517160  Počúvadlo *602Banská Štiavnica600Banskobystrický
53517143  Podhorie602Banská Štiavnica600Banskobystrický
54517178  Prenčov602Banská Štiavnica600Banskobystrický
55516597  Svätý Anton602Banská Štiavnica600Banskobystrický
56517283  Štiavnické Bane602Banská Štiavnica600Banskobystrický
57517372  Vysoká602Banská Štiavnica600Banskobystrický
58508446  Bacúch603Brezno600Banskobystrický
59508462  Beňuš603Brezno600Banskobystrický
60508489  Braväcovo603Brezno600Banskobystrický
61508497  Brezno603Brezno600Banskobystrický
62557251  Bystrá603Brezno600Banskobystrický
63508527  Čierny Balog603Brezno600Banskobystrický
64508535  Dolná Lehota603Brezno600Banskobystrický
65508578  Drábsko603Brezno600Banskobystrický
66508608  Heľpa603Brezno600Banskobystrický
67508624  Horná Lehota603Brezno600Banskobystrický
68508667  Hronec603Brezno600Banskobystrický
69508691  Jarabá603Brezno600Banskobystrický
70508705  Jasenie603Brezno600Banskobystrický
71508730  Lom nad Rimavicou603Brezno600Banskobystrický
72508772  Michalová603Brezno600Banskobystrický
73508811  Mýto pod Ďumbierom603Brezno600Banskobystrický
74508829  Nemecká603Brezno600Banskobystrický
75508845  Osrblie603Brezno600Banskobystrický
76508853  Podbrezová603Brezno600Banskobystrický
77508870  Pohorelá603Brezno600Banskobystrický
78508888  Pohronská Polhora603Brezno600Banskobystrický
79508900  Polomka603Brezno600Banskobystrický
80508934  Predajná603Brezno600Banskobystrický
81508951  Ráztoka603Brezno600Banskobystrický
82508993  Sihla603Brezno600Banskobystrický
83509043  Šumiac603Brezno600Banskobystrický
84509051  Telgárt603Brezno600Banskobystrický
85509086  Valaská603Brezno600Banskobystrický
86509094  Vaľkovňa603Brezno600Banskobystrický
87509124  Závadka nad Hronom603Brezno600Banskobystrický
88518263  Detva604Detva600Banskobystrický
89518271  Detvianska Huta604Detva600Banskobystrický
90518379  Dúbravy604Detva600Banskobystrický
91518450  Horný Tisovník604Detva600Banskobystrický
92518468  Hriňová604Detva600Banskobystrický
93518492  Klokoč604Detva600Banskobystrický
94580520  Korytárky604Detva600Banskobystrický
95518549  Kriváň604Detva600Banskobystrický
96511510  Látky604Detva600Banskobystrický
97511731  Podkriváň604Detva600Banskobystrický
98518794  Slatinské Lazy604Detva600Banskobystrický
99518816  Stará Huta604Detva600Banskobystrický
100518824  Stožok604Detva600Banskobystrický
101518921  Vígľaš604Detva600Banskobystrický
102518930  Vígľašská Huta - Kalinka604Detva600Banskobystrický
103518212  Bzovík605Krupina600Banskobystrický
104518239  Cerovo605Krupina600Banskobystrický
105518247  Čabradský Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
106518255  Čekovce605Krupina600Banskobystrický
107518280  Devičie605Krupina600Banskobystrický
108518301  Dolné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
109518310  Dolný Badín605Krupina600Banskobystrický
110518336  Domaníky605Krupina600Banskobystrický
111518344  Drážovce605Krupina600Banskobystrický
112518352  Drienovo605Krupina600Banskobystrický
113518387  Dudince605Krupina600Banskobystrický
114518409  Hontianske Moravce605Krupina600Banskobystrický
115518417  Hontianske Nemce605Krupina600Banskobystrický
116518425  Hontianske Tesáre605Krupina600Banskobystrický
117518433  Horné Mladonice605Krupina600Banskobystrický
118518441  Horný Badín605Krupina600Banskobystrický
119518484  Jalšovík605Krupina600Banskobystrický
120518514  Kozí Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
121518531  Kráľovce - Krnišov605Krupina600Banskobystrický
122518557  Krupina605Krupina600Banskobystrický
123518565  Lackov605Krupina600Banskobystrický
124518573  Ladzany605Krupina600Banskobystrický
125518603  Lišov605Krupina600Banskobystrický
126518611  Litava605Krupina600Banskobystrický
127518646  Medovarce605Krupina600Banskobystrický
128518701  Rykynčice605Krupina600Banskobystrický
129518735  Sebechleby605Krupina600Banskobystrický
130518743  Selce605Krupina600Banskobystrický
131518751  Senohrad605Krupina600Banskobystrický
132518832  Sudince605Krupina600Banskobystrický
133518841  Súdovce605Krupina600Banskobystrický
134518867  Terany605Krupina600Banskobystrický
135518883  Trpín605Krupina600Banskobystrický
136518905  Uňatín605Krupina600Banskobystrický
137518956  Zemiansky Vrbovok605Krupina600Banskobystrický
138518999  Žibritov605Krupina600Banskobystrický
139511226  Ábelová606Lučenec600Banskobystrický
140511234  Belina606Lučenec600Banskobystrický
141557315  Biskupice606Lučenec600Banskobystrický
142511251  Boľkovce606Lučenec600Banskobystrický
143511277  Budiná606Lučenec600Banskobystrický
144558273  Bulhary *606Lučenec600Banskobystrický
145511293  Buzitka606Lučenec600Banskobystrický
146511323  Čakanovce606Lučenec600Banskobystrický
147511331  Čamovce606Lučenec600Banskobystrický
148511358  Divín606Lučenec600Banskobystrický
149511366  Dobroč606Lučenec600Banskobystrický
150511391  Fiľakovo606Lučenec600Banskobystrický
151511404  Fiľakovské Kováče606Lučenec600Banskobystrický
152557331  Gregorova Vieska *606Lučenec600Banskobystrický
153511421  Halič606Lučenec600Banskobystrický
154511439  Holiša606Lučenec600Banskobystrický
155511463  Jelšovec606Lučenec600Banskobystrický
156511480  Kalonda606Lučenec600Banskobystrický
157511374  Kotmanová606Lučenec600Banskobystrický
158511528  Lehôtka606Lučenec600Banskobystrický
159511536  Lentvora *606Lučenec600Banskobystrický
160511544  Lipovany606Lučenec600Banskobystrický
161511552  Lovinobaňa606Lučenec600Banskobystrický
162511561  Ľuboreč606Lučenec600Banskobystrický
163511218  Lučenec606Lučenec600Banskobystrický
164511579  Lupoč606Lučenec600Banskobystrický
165511609  Mašková606Lučenec600Banskobystrický
166580309  Mikušovce606Lučenec600Banskobystrický
167511625  Mučín606Lučenec600Banskobystrický
168511641  Mýtna606Lučenec600Banskobystrický
169511668  Nitra nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
170511692  Panické Dravce606Lučenec600Banskobystrický
171511706  Píla606Lučenec600Banskobystrický
172511722  Pleš606Lučenec600Banskobystrický
173511749  Podrečany606Lučenec600Banskobystrický
174511757  Polichno606Lučenec600Banskobystrický
175511773  Praha606Lučenec600Banskobystrický
176511781  Prša *606Lučenec600Banskobystrický
177511790  Radzovce606Lučenec600Banskobystrický
178511803  Rapovce606Lučenec600Banskobystrický
179511811  Ratka606Lučenec600Banskobystrický
180511838  Ružiná606Lučenec600Banskobystrický
181511846  Stará Halič606Lučenec600Banskobystrický
182511854  Šávoľ606Lučenec600Banskobystrický
183511862  Šiatorská Bukovinka606Lučenec600Banskobystrický
184511871  Šíd606Lučenec600Banskobystrický
185511897  Šurice606Lučenec600Banskobystrický
186511901  Točnica606Lučenec600Banskobystrický
187511919  Tomášovce606Lučenec600Banskobystrický
188511927  Trebeľovce606Lučenec600Banskobystrický
189557340  Trenč606Lučenec600Banskobystrický
190511943  Tuhár606Lučenec600Banskobystrický
191511994  Veľká nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
192512010  Veľké Dravce606Lučenec600Banskobystrický
193557307  Vidiná606Lučenec600Banskobystrický
194511269  Breznička607Poltár600Banskobystrický
195511315  Cinobaňa607Poltár600Banskobystrický
196511340  České Brezovo607Poltár600Banskobystrický
197557323  Ďubákovo *607Poltár600Banskobystrický
198511447  Hradište607Poltár600Banskobystrický
199514900  Hrnčiarska Ves607Poltár600Banskobystrický
200514918  Hrnčiarske Zalužany607Poltár600Banskobystrický
201511471  Kalinovo607Poltár600Banskobystrický
202511498  Kokava nad Rimavicou607Poltár600Banskobystrický
203511501  Krná607Poltár600Banskobystrický
204511595  Málinec607Poltár600Banskobystrický
205511617  Mládzovo607Poltár600Banskobystrický
206511676  Nové Hony606Lučenec600Banskobystrický
207511684  Ozdín607Poltár600Banskobystrický
208511714  Pinciná606Lučenec600Banskobystrický
209511765  Poltár607Poltár600Banskobystrický
210511820  Rovňany607Poltár600Banskobystrický
211515515  Selce607Poltár600Banskobystrický
212515591  Sušany607Poltár600Banskobystrický
213511889  Šoltýska607Poltár600Banskobystrický
214511978  Uhorské607Poltár600Banskobystrický
215580317  Utekáč607Poltár600Banskobystrický
216512001  Veľká Ves607Poltár600Banskobystrický
217582051  Zlatno607Poltár600Banskobystrický
218514675  Držkovce608Revúca600Banskobystrický
219514721  Gemer608Revúca600Banskobystrický
220514756  Gemerská Ves608Revúca600Banskobystrický
221525677  Gemerské Teplice608Revúca600Banskobystrický
222525685  Gemerský Sad608Revúca600Banskobystrický
223514896  Hrlica *608Revúca600Banskobystrický
224525766  Hucín608Revúca600Banskobystrický
225514977  Chvalová608Revúca600Banskobystrický
226525774  Chyžné608Revúca600Banskobystrický
227525791  Jelšava608Revúca600Banskobystrický
228525812  Kameňany608Revúca600Banskobystrický
229515574  Leváre *608Revúca600Banskobystrický
230515159  Levkuška608Revúca600Banskobystrický
231525901  Licince608Revúca600Banskobystrický
232525928  Lubeník608Revúca600Banskobystrický
233525944  Magnezitovce608Revúca600Banskobystrický
234580384  Mokrá Lúka608Revúca600Banskobystrický
235525987  Muráň608Revúca600Banskobystrický
236525995  Muránska Dlhá Lúka608Revúca600Banskobystrický
237526002  Muránska Huta608Revúca600Banskobystrický
238526011  Muránska Lehota608Revúca600Banskobystrický
239526029  Muránska Zdychava608Revúca600Banskobystrický
240526037  Nandraž608Revúca600Banskobystrický
241515256  Otročok608Revúca600Banskobystrický
242515302  Ploské608Revúca600Banskobystrický
243515311  Polina608Revúca600Banskobystrický
244526100  Prihradzany608Revúca600Banskobystrický
245526118  Rákoš608Revúca600Banskobystrický
246515361  Rašice608Revúca600Banskobystrický
247515370  Ratková608Revúca600Banskobystrický
248515400  Ratkovské Bystré608Revúca600Banskobystrický
249526142  Revúca608Revúca600Banskobystrický
250526151  Revúcka Lehota608Revúca600Banskobystrický
251515507  Rybník *608Revúca600Banskobystrický
252557820  Sása *608Revúca600Banskobystrický
253526258  Sirk608Revúca600Banskobystrický
254515523  Skerešovo608Revúca600Banskobystrický
255526304  Šivetice608Revúca600Banskobystrický
256515612  Tornaľa608Revúca600Banskobystrický
257526321  Turčok608Revúca600Banskobystrický
258515761  Višňové608Revúca600Banskobystrický
259515833  Žiar608Revúca600Banskobystrický
260557757  Abovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
261514489  Babinec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
262514501  Barca609Rimavská Sobota600Banskobystrický
263514519  Bátka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
264514535  Belín609Rimavská Sobota600Banskobystrický
265514543  Blhovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
266514551  Bottovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
267514586  Budikovany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
268514594  Cakov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
269514608  Čerenčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
270514616  Čierny Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
271514624  Číž609Rimavská Sobota600Banskobystrický
272514632  Dolné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
273514641  Dražice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
274514659  Drienčany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
275514667  Drňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
276514683  Dubno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
277514691  Dubovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
278557919  Dulovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
279514713  Figa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
280514730  Gemerček609Rimavská Sobota600Banskobystrický
281514764  Gemerské Dechtáre609Rimavská Sobota600Banskobystrický
282557889  Gemerské Michalovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
283514781  Gemerský Jablonec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
284514799  Gortva *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
285514811  Hajnáčka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
286514829  Hnúšťa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
287514837  Hodejov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
288514845  Hodejovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
289514853  Horné Zahorany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
290514861  Hostice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
291514870  Hostišovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
292514888  Hrachovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
293514926  Hrušovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
294514934  Hubovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
295514942  Husiná609Rimavská Sobota600Banskobystrický
296514951  Chanava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
297514969  Chrámec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
298514985  Ivanice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
299514993  Janice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
300515001  Jesenské609Rimavská Sobota600Banskobystrický
301515019  Jestice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
302515027  Kaloša609Rimavská Sobota600Banskobystrický
303515035  Kesovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
304515043  Klenovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
305515051  Kociha609Rimavská Sobota600Banskobystrický
306515060  Konrádovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
307515078  Kráľ609Rimavská Sobota600Banskobystrický
308515086  Kraskovo609Rimavská Sobota600Banskobystrický
309515094  Krokava609Rimavská Sobota600Banskobystrický
310515108  Kružno609Rimavská Sobota600Banskobystrický
311515116  Kyjatice *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
312515124  Lehota nad Rimavicou *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
313515132  Lenartovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
314515141  Lenka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
315515167  Lipovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
316515175  Lukovištia609Rimavská Sobota600Banskobystrický
317515183  Martinová609Rimavská Sobota600Banskobystrický
318515205  Neporadza *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
319557790  Nižný Skálnik609Rimavská Sobota600Banskobystrický
320515230  Nová Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
321515248  Orávka609Rimavská Sobota600Banskobystrický
322515264  Ožďany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
323515272  Padarovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
324515281  Pavlovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
325515299  Petrovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
326515337  Poproč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
327515345  Potok609Rimavská Sobota600Banskobystrický
328515353  Radnovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
329557854  Rakytník609Rimavská Sobota600Banskobystrický
330515388  Ratkovská Lehota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
331515396  Ratkovská Suchá609Rimavská Sobota600Banskobystrický
332557765  Riečka *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
333515426  Rimavská Baňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
334515442  Rimavská Seč609Rimavská Sobota600Banskobystrický
335514462  Rimavská Sobota609Rimavská Sobota600Banskobystrický
336515451  Rimavské Brezovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
337515469  Rimavské Janovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
338557811  Rimavské Zalužany609Rimavská Sobota600Banskobystrický
339515485  Rovné609Rimavská Sobota600Banskobystrický
340515493  Rumince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
341515531  Slizké *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
342515540  Stará Bašta609Rimavská Sobota600Banskobystrický
343515566  Stránska609Rimavská Sobota600Banskobystrický
344515582  Studená609Rimavská Sobota600Banskobystrický
345515604  Sútor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
346515621  Šimonovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
347515639  Širkovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
348515647  Španie Pole *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
349515655  Štrkovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
350515663  Tachty609Rimavská Sobota600Banskobystrický
351515671  Teplý Vrch609Rimavská Sobota600Banskobystrický
352515680  Tisovec609Rimavská Sobota600Banskobystrický
353515698  Tomášovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
354515701  Uzovská Panica609Rimavská Sobota600Banskobystrický
355515795  Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
356515710  Včelince609Rimavská Sobota600Banskobystrický
357515728  Večelkov609Rimavská Sobota600Banskobystrický
358515736  Veľké Teriakovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
359515744  Veľký Blh609Rimavská Sobota600Banskobystrický
360515752  Vieska nad Blhom609Rimavská Sobota600Banskobystrický
361515779  Vlkyňa609Rimavská Sobota600Banskobystrický
362557901  Vyšné Valice609Rimavská Sobota600Banskobystrický
363515809  Vyšný Skálnik *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
364515817  Zádor609Rimavská Sobota600Banskobystrický
365557927  Zacharovce609Rimavská Sobota600Banskobystrický
366515841  Žíp609Rimavská Sobota600Banskobystrický
367515868  Balog nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
368515876  Bátorová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
369515884  Brusník *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
370515892  Bušince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
371515906  Čebovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
372515914  Čeláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
373515922  Čelovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
374515931  Červeňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
375515949  Dačov Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
376515957  Dolinka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
377515965  Dolná Strehová610Veľký Krtíš600Banskobystrický
378515973  Dolné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
379515981  Dolné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
380515990  Ďurkovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
381516007  Glabušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
382516015  Horná Strehová *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
383516023  Horné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
384516031  Horné Strháre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
385516040  Hrušov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
386516058  Chrastince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
387516066  Chrťany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
388516074  Ipeľské Predmostie610Veľký Krtíš600Banskobystrický
389516082  Kamenné Kosihy610Veľký Krtíš600Banskobystrický
390516091  Kiarov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
391516104  Kleňany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
392516112  Koláre610Veľký Krtíš600Banskobystrický
393516121  Kosihovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
394516139  Kosihy nad Ipľom *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
395516147  Kováčovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
396516155  Lesenice610Veľký Krtíš600Banskobystrický
397516163  Ľuboriečka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
398516171  Malá Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
399558206  Malé Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
400516198  Malé Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
401558192  Malý Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
402516210  Modrý Kameň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
403516228  Muľa610Veľký Krtíš600Banskobystrický
404516236  Nenince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
405516244  Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
406516252  Obeckov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
407516261  Olováry610Veľký Krtíš600Banskobystrický
408516279  Opatovská Nová Ves610Veľký Krtíš600Banskobystrický
409516287  Opava610Veľký Krtíš600Banskobystrický
410516295  Pôtor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
411516309  Pravica *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
412516317  Príbelce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
413516333  Sečianky610Veľký Krtíš600Banskobystrický
414516341  Seľany *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
415516368  Senné610Veľký Krtíš600Banskobystrický
416516376  Sklabiná610Veľký Krtíš600Banskobystrický
417516384  Slovenské Ďarmoty610Veľký Krtíš600Banskobystrický
418516392  Slovenské Kľačany610Veľký Krtíš600Banskobystrický
419516406  Stredné Plachtince610Veľký Krtíš600Banskobystrický
420516414  Sucháň610Veľký Krtíš600Banskobystrický
421516422  Suché Brezovo610Veľký Krtíš600Banskobystrický
422516431  Širákov610Veľký Krtíš600Banskobystrický
423516449  Šuľa *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
424516457  Trebušovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
425516465  Veľká Čalomija610Veľký Krtíš600Banskobystrický
426516473  Veľká Ves nad Ipľom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
427558214  Veľké Straciny610Veľký Krtíš600Banskobystrický
428516490  Veľké Zlievce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
429515850  Veľký Krtíš610Veľký Krtíš600Banskobystrický
430516503  Veľký Lom610Veľký Krtíš600Banskobystrický
431516511  Vieska610Veľký Krtíš600Banskobystrický
432516520  Vinica610Veľký Krtíš600Banskobystrický
433516538  Vrbovka610Veľký Krtíš600Banskobystrický
434516546  Záhorce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
435516554  Závada610Veľký Krtíš600Banskobystrický
436516562  Zombor610Veľký Krtíš600Banskobystrický
437516571  Želovce610Veľký Krtíš600Banskobystrický
438518166  Babiná611Zvolen600Banskobystrický
439518174  Bacúrov611Zvolen600Banskobystrický
440518191  Breziny611Zvolen600Banskobystrický
441518204  Budča611Zvolen600Banskobystrický
442518221  Bzovská Lehôtka611Zvolen600Banskobystrický
443518298  Dobrá Niva611Zvolen600Banskobystrický
444518361  Dubové611Zvolen600Banskobystrický
445518476  Hronská Breznica611Zvolen600Banskobystrický
446518506  Kováčová611Zvolen600Banskobystrický
447518581  Lešť (vojenský obvod) *611Zvolen600Banskobystrický
448558133  Lieskovec611Zvolen600Banskobystrický
449558087  Lukavica611Zvolen600Banskobystrický
450518654  Michalková *611Zvolen600Banskobystrický
451518662  Očová611Zvolen600Banskobystrický
452518671  Ostrá Lúka611Zvolen600Banskobystrický
453518689  Pliešovce611Zvolen600Banskobystrický
454518697  Podzámčok611Zvolen600Banskobystrický
455518727  Sása611Zvolen600Banskobystrický
456518760  Sielnica611Zvolen600Banskobystrický
457518808  Sliač611Zvolen600Banskobystrický
458518875  Tŕnie611Zvolen600Banskobystrický
459518891  Turová611Zvolen600Banskobystrický
460581585  Veľká Lúka611Zvolen600Banskobystrický
461518158  Zvolen611Zvolen600Banskobystrický
462518972  Zvolenská Slatina611Zvolen600Banskobystrický
463518981  Železná Breznica611Zvolen600Banskobystrický
464581607  Brehy612Žarnovica600Banskobystrický
465516759  Hodruša - Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
466516805  Horné Hámre612Žarnovica600Banskobystrický
467516813  Hrabičov612Žarnovica600Banskobystrický
468516830  Hronský Beňadik612Žarnovica600Banskobystrický
469516902  Kľak612Žarnovica600Banskobystrický
470517062  Malá Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
471517097  Nová Baňa612Žarnovica600Banskobystrický
472580546  Orovnica612Žarnovica600Banskobystrický
473517119  Ostrý Grúň612Žarnovica600Banskobystrický
474517127  Píla612Žarnovica600Banskobystrický
475517232  Rudno nad Hronom612Žarnovica600Banskobystrický
476517291  Tekovská Breznica612Žarnovica600Banskobystrický
477517330  Veľká Lehota612Žarnovica600Banskobystrický
478517348  Veľké Pole612Žarnovica600Banskobystrický
479517356  Voznica612Žarnovica600Banskobystrický
480517381  Žarnovica612Žarnovica600Banskobystrický
481517399  Župkov612Žarnovica600Banskobystrický
482516660  Bartošova Lehôtka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
483516708  Bzenica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
484516724  Dolná Trnávka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
485516732  Dolná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
486516741  Dolná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
487516767  Hliník nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
488581747  Horná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
489516791  Horná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
490516821  Hronská Dúbrava613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
491516848  Ihráč613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
492516872  Janova Lehota613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
493516881  Jastrabá613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
494516937  Kopernica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
495516945  Kosorín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
496516961  Krahule613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
497516970  Kremnica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
498516988  Kremnické Bane613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
499516996  Kunešov613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
500599328  Ladomerská Vieska613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
501517011  Lehôtka pod Brehmi613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
502517020  Lovča613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
503517038  Lovčica - Trubín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
504517046  Lúčky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
505599336  Lutila613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
506517089  Nevoľné613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
507517135  Pitelová613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
508517186  Prestavlky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
509517194  Prochot613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
510517216  Repište613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
511517241  Sklené Teplice613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
512517259  Slaská613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
513517267  Stará Kremnička613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
514517313  Trnavá Hora613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
515517364  Vyhne613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
516516589  Žiar nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava