počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Košický kraj  

 späť na úvodnú stránku

Základné informáie
názov kraja: Košický kraj      [ kód kraja: 800 ]
celkový počet okresov: 11

celkový počet obcí: 461
počet obcí s www stránkou: 450
počet obcí bez www stránky: 11

Počet miest: 17 (Vrátane Košíc)
Počet vidieckych obcí: 423

Podiel okresov na celkovom počte okresov SR
 11 / 79 
 13,9%

Podiel obcí na celkovom počte obcí SR
 461 / 2 927 
 15,7%


Zoznam okresov:
» Gelnica
» Košice - okolie
» Košice I
» Košice II
» Košice III
» Košice IV
» Michalovce
» Rožňava
» Sobrance
» Spišská Nová Ves
» Trebišov

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]

Podiel obcí s www stránkouz celkového počtu obcí v kraji

 450 / 461 
 97,6%

Lokalizácia obcí kraja

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR (rok 2021)
 782 216 / 5 449 270 
 14,4%

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  418 100 / 782 216 
 53,5%
 vidiek  364 116 / 782 216 
 46,5% zobraziť obce kraja zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526509  Gelnica801Gelnica800Košický
2526541  Helcmanovce801Gelnica800Košický
3526550  Henclová801Gelnica800Košický
4543144  Hrišovce801Gelnica800Košický
5543187  Jaklovce801Gelnica800Košický
6543233  Kluknava801Gelnica800Košický
7543241  Kojšov801Gelnica800Košický
8543322  Margecany801Gelnica800Košický
9543365  Mníšek nad Hnilcom801Gelnica800Košický
10543373  Nálepkovo801Gelnica800Košický
11543497  Prakovce801Gelnica800Košický
12543501  Richnava801Gelnica800Košický
13543551  Smolnícka Huta801Gelnica800Košický
14543560  Smolník801Gelnica800Košický
15543632  Stará Voda801Gelnica800Košický
16543659  Švedlár801Gelnica800Košický
17543683  Úhorná801Gelnica800Košický
18543705  Veľký Folkmar801Gelnica800Košický
19526631  Závadka801Gelnica800Košický
20526649  Žakarovce801Gelnica800Košický
21599891  Košice - Džungľa *802Košice I800Košický
22598119  Košice - Kavečany802Košice I800Košický
23598151  Košice - Sever802Košice I800Košický
24599875  Košice - Sídlisko Ťahanovce802Košice I800Košický
25598186  Košice - Staré Mesto802Košice I800Košický
26598127  Košice - Ťahanovce802Košice I800Košický
27598194  Košice - Lorinčík803Košice II800Košický
28599972  Košice - Luník IX803Košice II800Košický
29598216  Košice - Myslava803Košice II800Košický
30598208  Košice - Pereš803Košice II800Košický
31599859  Košice - Poľov803Košice II800Košický
32599883  Košice - Sídlisko KVP803Košice II800Košický
33599841  Košice - Šaca803Košice II800Košický
34598224  Košice - Západ803Košice II800Košický
35598682  Košice - Dargovských hrdinov804Košice III800Košický
36599018  Košice - Košická Nová Ves804Košice III800Košický
37599093  Košice - Barca805Košice IV800Košický
38599824  Košice - Juh805Košice IV800Košický
39599794  Košice - Krásna805Košice IV800Košický
40599816  Košice - Nad jazerom805Košice IV800Košický
41599786  Košice - Šebastovce805Košice IV800Košický
42599913  Košice - Vyšné Opátske805Košice IV800Košický
43521141  Bačkovík806Košice - okolie800Košický
44521159  Baška806Košice - okolie800Košický
45521167  Belža806Košice - okolie800Košický
46521175  Beniakovce806Košice - okolie800Košický
47521183  Bidovce806Košice - okolie800Košický
48521191  Blažice806Košice - okolie800Košický
49559831  Bočiar806Košice - okolie800Košický
50521205  Bohdanovce806Košice - okolie800Košický
51521213  Boliarov806Košice - okolie800Košický
52521221  Budimír806Košice - okolie800Košický
53521248  Bukovec806Košice - okolie800Košický
54521256  Bunetice806Košice - okolie800Košický
55521264  Buzica806Košice - okolie800Košický
56521272  Cestice806Košice - okolie800Košický
57521281  Čakanovce806Košice - okolie800Košický
58521299  Čaňa806Košice - okolie800Košický
59521302  Čečejovce806Košice - okolie800Košický
60521311  Čižatice806Košice - okolie800Košický
61521329  Debraď806Košice - okolie800Košický
62521337  Drienovec806Košice - okolie800Košický
63521345  Družstevná pri Hornáde806Košice - okolie800Košický
64521353  Ďurďošík806Košice - okolie800Košický
65521361  Ďurkov806Košice - okolie800Košický
66559873  Dvorníky - Včeláre806Košice - okolie800Košický
67521370  Geča806Košice - okolie800Košický
68521388  Gyňov806Košice - okolie800Košický
69521396  Hačava806Košice - okolie800Košický
70518123  Háj806Košice - okolie800Košický
71521400  Haniska806Košice - okolie800Košický
72521418  Herľany806Košice - okolie800Košický
73521426  Hodkovce806Košice - okolie800Košický
74518107  Hosťovce806Košice - okolie800Košický
75521442  Hrašovík806Košice - okolie800Košický
76521469  Hýľov806Košice - okolie800Košický
77599310  Chorváty806Košice - okolie800Košický
78521477  Chrastné806Košice - okolie800Košický
79521485  Janík806Košice - okolie800Košický
80521493  Jasov806Košice - okolie800Košický
81521507  Kalša806Košice - okolie800Košický
82521523  Kecerovce806Košice - okolie800Košický
83521540  Kecerovský Lipovec806Košice - okolie800Košický
84559687  Kechnec806Košice - okolie800Košický
85521558  Kokšov - Bakša806Košice - okolie800Košický
86521566  Komárovce806Košice - okolie800Košický
87582514  Kostoľany nad Hornádom806Košice - okolie800Košický
88521574  Košická Belá806Košice - okolie800Košický
89521582  Košická Polianka806Košice - okolie800Košický
90521591  Košické Oľšany806Košice - okolie800Košický
91521604  Košický Klečenov806Košice - okolie800Košický
92521612  Kráľovce806Košice - okolie800Košický
93521639  Kysak806Košice - okolie800Košický
94521655  Malá Ida806Košice - okolie800Košický
95521663  Malá Lodina *806Košice - okolie800Košický
96521671  Medzev806Košice - okolie800Košický
97580252  Milhosť806Košice - okolie800Košický
98521680  Mokrance806Košice - okolie800Košický
99521698  Moldava nad Bodvou806Košice - okolie800Košický
100521701  Mudrovce806Košice - okolie800Košický
101518140  Nižná Hutka806Košice - okolie800Košický
102521728  Nižná Kamenica806Košice - okolie800Košický
103521736  Nižná Myšľa806Košice - okolie800Košický
104521744  Nižný Čaj806Košice - okolie800Košický
105521752  Nižný Klátov806Košice - okolie800Košický
106521761  Nižný Lánec806Košice - okolie800Košický
107521795  Nová Polhora806Košice - okolie800Košický
108521787  Nováčany806Košice - okolie800Košický
109521809  Nový Salaš806Košice - okolie800Košický
110521817  Obišovce806Košice - okolie800Košický
111521825  Olšovany806Košice - okolie800Košický
112521833  Opátka806Košice - okolie800Košický
113521841  Opiná806Košice - okolie800Košický
114521850  Paňovce806Košice - okolie800Košický
115521868  Peder806Košice - okolie800Košický
116521876  Perín - Chym806Košice - okolie800Košický
117521884  Ploské806Košice - okolie800Košický
118521892  Poproč806Košice - okolie800Košický
119521906  Rákoš806Košice - okolie800Košický
120521914  Rankovce806Košice - okolie800Košický
121521922  Rešica806Košice - okolie800Košický
122521931  Rozhanovce806Košice - okolie800Košický
123521949  Rudník806Košice - okolie800Košický
124521957  Ruskov806Košice - okolie800Košický
125521965  Sady nad Torysou806Košice - okolie800Košický
126521973  Seňa806Košice - okolie800Košický
127521981  Skároš806Košice - okolie800Košický
128518115  Slančík806Košice - okolie800Košický
129522007  Slanec806Košice - okolie800Košický
130522015  Slanská Huta806Košice - okolie800Košický
131522023  Slanské Nové Mesto806Košice - okolie800Košický
132522031  Sokoľ806Košice - okolie800Košický
133559865  Sokoľany806Košice - okolie800Košický
134522040  Svinica806Košice - okolie800Košický
135522066  Šemša806Košice - okolie800Košický
136522074  Štós806Košice - okolie800Košický
137522082  Trebejov806Košice - okolie800Košický
138522091  Trsťany806Košice - okolie800Košický
139522104  Trstené pri Hornáde806Košice - okolie800Košický
140559784  Turňa nad Bodvou806Košice - okolie800Košický
141521779  Turnianska Nová Ves806Košice - okolie800Košický
142522121  Vajkovce806Košice - okolie800Košický
143522139  Valaliky806Košice - okolie800Košický
144522147  Veľká Ida806Košice - okolie800Košický
145522155  Veľká Lodina *806Košice - okolie800Košický
146522163  Vtáčkovce806Košice - okolie800Košický
147522171  Vyšná Hutka806Košice - okolie800Košický
148522180  Vyšná Kamenica806Košice - okolie800Košický
149522198  Vyšná Myšľa806Košice - okolie800Košický
150522201  Vyšný Čaj806Košice - okolie800Košický
151522210  Vyšný Klátov806Košice - okolie800Košický
152582093  Vyšný Medzev806Košice - okolie800Košický
153559881  Zádiel806Košice - okolie800Košický
154522244  Zlatá Idka806Košice - okolie800Košický
155522252  Žarnov806Košice - okolie800Košický
156522261  Ždaňa806Košice - okolie800Košický
157522287  Bajany807Michalovce800Košický
158522295  Bánovce nad Ondavou807Michalovce800Košický
159528137  Beša807Michalovce800Košický
160522368  Bracovce807Michalovce800Košický
161513857  Budince *807Michalovce800Košický
162522376  Budkovce807Michalovce800Košický
163522392  Čečehov807Michalovce800Košický
164528277  Čičarovce807Michalovce800Košický
165528307  Čierne Pole807Michalovce800Košický
166528331  Drahňov807Michalovce800Košický
167522406  Dúbravka807Michalovce800Košický
168522414  Falkušovce807Michalovce800Košický
169522431  Hatalov807Michalovce800Košický
170522449  Hažín807Michalovce800Košický
171522465  Hnojné807Michalovce800Košický
172522481  Horovce807Michalovce800Košický
173522511  Iňačovce807Michalovce800Košický
174528391  Ižkovce807Michalovce800Košický
175522546  Jastrabie pri Michalovciach807Michalovce800Košický
176522562  Jovsa807Michalovce800Košický
177522571  Kačanov807Michalovce800Košický
178522589  Kaluža807Michalovce800Košický
179528404  Kapušianske Kľačany807Michalovce800Košický
180522597  Klokočov807Michalovce800Košický
181522651  Krásnovce807Michalovce800Košický
182528463  Krišovská Liesková807Michalovce800Košický
183522686  Kusín807Michalovce800Košický
184522694  Lastomír807Michalovce800Košický
185522708  Laškovce807Michalovce800Košický
186522724  Lesné807Michalovce800Košický
187522732  Ložín807Michalovce800Košický
188522741  Lúčky807Michalovce800Košický
189522759  Malčice807Michalovce800Košický
190522767  Malé Raškovce807Michalovce800Košický
191522783  Markovce807Michalovce800Košický
192528579  Maťovské Vojkovce807Michalovce800Košický
193522279  Michalovce807Michalovce800Košický
194522791  Moravany807Michalovce800Košický
195522805  Nacina Ves807Michalovce800Košický
196528633  Oborín807Michalovce800Košický
197522848  Oreské807Michalovce800Košický
198522864  Palín807Michalovce800Košický
199522872  Pavlovce nad Uhom807Michalovce800Košický
200522881  Petrikovce *807Michalovce800Košický
201522902  Petrovce nad Laborcom807Michalovce800Košický
202522945  Poruba pod Vihorlatom807Michalovce800Košický
203522961  Pozdišovce807Michalovce800Košický
204528692  Ptrukša807Michalovce800Košický
205522988  Pusté Čemerné807Michalovce800Košický
206522996  Rakovec nad Ondavou807Michalovce800Košický
207528714  Ruská807Michalovce800Košický
208523054  Senné807Michalovce800Košický
209523062  Slavkovce807Michalovce800Košický
210523071  Sliepkovce807Michalovce800Košický
211523097  Staré807Michalovce800Košický
212523101  Strážske807Michalovce800Košický
213523119  Stretava807Michalovce800Košický
214523127  Stretavka807Michalovce800Košický
215523135  Suché807Michalovce800Košický
216523151  Šamudovce807Michalovce800Košický
217523186  Trhovište807Michalovce800Košický
218523194  Trnava pri Laborci807Michalovce800Košický
219523208  Tušice807Michalovce800Košický
220523216  Tušická Nová Ves807Michalovce800Košický
221543853  Veľké Kapušany807Michalovce800Košický
222543870  Veľké Raškovce807Michalovce800Košický
223543888  Veľké Slemence807Michalovce800Košický
224523259  Vinné807Michalovce800Košický
225543942  Vojany807Michalovce800Košický
226523275  Voľa807Michalovce800Košický
227523283  Vrbnica807Michalovce800Košický
228523291  Vysoká nad Uhom807Michalovce800Košický
229523241  Zalužice807Michalovce800Košický
230523348  Závadka807Michalovce800Košický
231523356  Zbudza807Michalovce800Košický
232523364  Zemplínska Široká807Michalovce800Košický
233522635  Zemplínske Kopčany807Michalovce800Košický
234523372  Žbince807Michalovce800Košický
235525537  Ardovo808Rožňava800Košický
236525545  Betliar808Rožňava800Košický
237525553  Bohúňovo808Rožňava800Košický
238525561  Bôrka808Rožňava800Košický
239525570  Brdárka808Rožňava800Košický
240514578  Bretka808Rožňava800Košický
241560022  Brzotín808Rožňava800Košický
242525596  Čierna Lehota808Rožňava800Košický
243525600  Čoltovo808Rožňava800Košický
244560031  Čučma808Rožňava800Košický
245525618  Dedinky808Rožňava800Košický
246525626  Dlhá Ves808Rožňava800Košický
247525634  Dobšiná808Rožňava800Košický
248525642  Drnava808Rožňava800Košický
249525651  Gemerská Hôrka808Rožňava800Košický
250514748  Gemerská Panica808Rožňava800Košický
251525669  Gemerská Poloma808Rožňava800Košický
252525693  Gočaltovo808Rožňava800Košický
253525707  Gočovo808Rožňava800Košický
254525715  Hanková808Rožňava800Košický
255525723  Henckovce808Rožňava800Košický
256525731  Honce808Rožňava800Košický
257525740  Hrhov808Rožňava800Košický
258525758  Hrušov808Rožňava800Košický
259525782  Jablonov nad Turňou808Rožňava800Košický
260560049  Jovice808Rožňava800Košický
261525821  Kečovo808Rožňava800Košický
262525839  Kobeliarovo808Rožňava800Košický
263525847  Koceľovce808Rožňava800Košický
264525855  Kováčová808Rožňava800Košický
265525863  Krásnohorská Dlhá Lúka808Rožňava800Košický
266525871  Krásnohorské Podhradie808Rožňava800Košický
267560065  Kružná808Rožňava800Košický
268525898  Kunova Teplica808Rožňava800Košický
269525910  Lipovník808Rožňava800Košický
270525936  Lúčka808Rožňava800Košický
271525952  Markuška808Rožňava800Košický
272525961  Meliata808Rožňava800Košický
273526045  Nižná Slaná808Rožňava800Košický
274526053  Ochtiná808Rožňava800Košický
275526061  Pača808Rožňava800Košický
276526070  Pašková808Rožňava800Košický
277526088  Petrovo808Rožňava800Košický
278526096  Plešivec808Rožňava800Košický
279526126  Rakovnica808Rožňava800Košický
280526134  Rejdová808Rožňava800Košický
281526177  Rochovce808Rožňava800Košický
282526185  Roštár808Rožňava800Košický
283526193  Rozložná808Rožňava800Košický
284525529  Rožňava808Rožňava800Košický
285526207  Rožňavské Bystré808Rožňava800Košický
286526215  Rudná808Rožňava800Košický
287526223  Silica808Rožňava800Košický
288526231  Silická Brezová808Rožňava800Košický
289526240  Silická Jablonica *808Rožňava800Košický
290526266  Slavec808Rožňava800Košický
291526274  Slavoška808Rožňava800Košický
292526282  Slavošovce808Rožňava800Košický
293526291  Stratená808Rožňava800Košický
294526312  Štítnik808Rožňava800Košický
295526339  Vlachovo808Rožňava800Košický
296526347  Vyšná Slaná808Rožňava800Košický
297522309  Baškovce809Sobrance800Košický
298522317  Beňatina809Sobrance800Košický
299522325  Bežovce809Sobrance800Košický
300522333  Blatná Polianka809Sobrance800Košický
301522341  Blatné Remety809Sobrance800Košický
302522350  Blatné Revištia809Sobrance800Košický
303522384  Bunkovce809Sobrance800Košický
304522422  Fekišovce809Sobrance800Košický
305522457  Hlivištia809Sobrance800Košický
306522473  Horňa809Sobrance800Košický
307522490  Husák809Sobrance800Košický
308522503  Choňkovce809Sobrance800Košický
309522520  Inovce809Sobrance800Košický
310522538  Jasenov809Sobrance800Košický
311522554  Jenkovce809Sobrance800Košický
312522601  Kolibabovce809Sobrance800Košický
313522627  Koňuš809Sobrance800Košický
314522643  Koromľa809Sobrance800Košický
315522660  Krčava809Sobrance800Košický
316522678  Kristy *809Sobrance800Košický
317522716  Lekárovce809Sobrance800Košický
318522813  Nižná Rybnica809Sobrance800Košický
319522821  Nižné Nemecké809Sobrance800Košický
320522830  Orechová809Sobrance800Košický
321522856  Ostrov809Sobrance800Košický
322522899  Petrovce809Sobrance800Košický
323522911  Pinkovce809Sobrance800Košický
324522929  Podhoroď809Sobrance800Košický
325522937  Porostov *809Sobrance800Košický
326522953  Porúbka809Sobrance800Košický
327522970  Priekopa809Sobrance800Košický
328523003  Remetské Hámre809Sobrance800Košický
329523011  Ruská Bystrá809Sobrance800Košický
330523020  Ruskovce *809Sobrance800Košický
331523038  Ruský Hrabovec809Sobrance800Košický
332523046  Sejkov809Sobrance800Košický
333523089  Sobrance809Sobrance800Košický
334523143  Svätuš809Sobrance800Košický
335523160  Tašuľa809Sobrance800Košický
336523178  Tibava809Sobrance800Košický
337523224  Úbrež809Sobrance800Košický
338523232  Veľké Revištia809Sobrance800Košický
339523267  Vojnatina809Sobrance800Košický
340523305  Vyšná Rybnica809Sobrance800Košický
341523313  Vyšné Nemecké809Sobrance800Košický
342523321  Vyšné Remety809Sobrance800Košický
343523330  Záhor809Sobrance800Košický
344526363  Arnutovce810Spišská Nová Ves800Košický
345526398  Betlanovce810Spišská Nová Ves800Košický
346526436  Bystrany810Spišská Nová Ves800Košický
347526444  Danišovce810Spišská Nová Ves800Košický
348526533  Harichovce810Spišská Nová Ves800Košický
349526568  Hincovce810Spišská Nová Ves800Košický
350526576  Hnilčík810Spišská Nová Ves800Košický
351526584  Hnilec810Spišská Nová Ves800Košický
352526592  Hrabušice810Spišská Nová Ves800Košický
353543152  Chrasť nad Hornádom810Spišská Nová Ves800Košický
354543161  Iliašovce810Spišská Nová Ves800Košický
355543195  Jamník810Spišská Nová Ves800Košický
356543209  Kaľava810Spišská Nová Ves800Košický
357543250  Kolinovce810Spišská Nová Ves800Košický
358543268  Krompachy810Spišská Nová Ves800Košický
359543284  Letanovce810Spišská Nová Ves800Košický
360543306  Lieskovany810Spišská Nová Ves800Košický
361543331  Markušovce810Spišská Nová Ves800Košický
362543349  Matejovce nad Hornádom810Spišská Nová Ves800Košický
363543357  Mlynky810Spišská Nová Ves800Košický
364543403  Odorín810Spišská Nová Ves800Košický
365543411  Olcnava810Spišská Nová Ves800Košický
366543438  Oľšavka810Spišská Nová Ves800Košický
367543489  Poráč810Spišská Nová Ves800Košický
368543519  Rudňany810Spišská Nová Ves800Košický
369543527  Slatvina810Spišská Nová Ves800Košický
370543535  Slovinky810Spišská Nová Ves800Košický
371560154  Smižany810Spišská Nová Ves800Košický
372526355  Spišská Nová Ves810Spišská Nová Ves800Košický
373543586  Spišské Tomášovce810Spišská Nová Ves800Košický
374543594  Spišské Vlachy810Spišská Nová Ves800Košický
375543616  Spišský Hrušov810Spišská Nová Ves800Košický
376543667  Teplička810Spišská Nová Ves800Košický
377543713  Vítkovce810Spišská Nová Ves800Košický
378543721  Vojkovce810Spišská Nová Ves800Košický
379526657  Žehra810Spišská Nová Ves800Košický
380528102  Bačka811Trebišov800Košický
381528111  Bačkov811Trebišov800Košický
382528129  Bara811Trebišov800Košický
383528145  Biel811Trebišov800Košický
384528161  Boľ811Trebišov800Košický
385528170  Borša811Trebišov800Košický
386528188  Boťany811Trebišov800Košický
387528200  Brehov811Trebišov800Košický
388528218  Brezina811Trebišov800Košický
389528226  Byšta811Trebišov800Košický
390528234  Cejkov811Trebišov800Košický
391528242  Čeľovce811Trebišov800Košický
392528251  Čerhov811Trebišov800Košický
393528269  Černochov811Trebišov800Košický
394528285  Čierna811Trebišov800Košický
395528293  Čierna nad Tisou811Trebišov800Košický
396528315  Dargov811Trebišov800Košický
397528323  Dobrá811Trebišov800Košický
398528340  Dvorianky811Trebišov800Košický
399528358  Egreš811Trebišov800Košický
400528366  Hraň811Trebišov800Košický
401528374  Hrčeľ811Trebišov800Košický
402528382  Hriadky811Trebišov800Košický
403528412  Kašov811Trebišov800Košický
404528421  Kazimír811Trebišov800Košický
405513831  Klin nad Bodrogom811Trebišov800Košický
406528439  Kožuchov *811Trebišov800Košický
407528447  Kráľovský Chlmec811Trebišov800Košický
408528455  Kravany811Trebišov800Košický
409528471  Kuzmice811Trebišov800Košický
410528480  Kysta811Trebišov800Košický
411528498  Ladmovce811Trebišov800Košický
412528501  Lastovce811Trebišov800Košický
413528510  Leles811Trebišov800Košický
414528528  Luhyňa811Trebišov800Košický
415513792  Malá Tŕňa811Trebišov800Košický
416528536  Malé Ozorovce811Trebišov800Košický
417528544  Malé Trakany811Trebišov800Košický
418528552  Malý Horeš811Trebišov800Košický
419528561  Malý Kamenec811Trebišov800Košický
420528587  Michaľany811Trebišov800Košický
421528609  Nižný Žipov811Trebišov800Košický
422528617  Novosad811Trebišov800Košický
423528625  Nový Ruskov811Trebišov800Košický
424528676  Parchovany811Trebišov800Košický
425528641  Plechotice811Trebišov800Košický
426528668  Poľany811Trebišov800Košický
427528684  Pribeník811Trebišov800Košický
428528706  Rad811Trebišov800Košický
429528722  Sečovce811Trebišov800Košický
430543730  Sirník811Trebišov800Košický
431543748  Slivník811Trebišov800Košický
432543756  Slovenské Nové Mesto811Trebišov800Košický
433543764  Soľnička *811Trebišov800Košický
434543772  Somotor811Trebišov800Košický
435513849  Stanča811Trebišov800Košický
436543781  Stankovce811Trebišov800Košický
437543799  Strážne811Trebišov800Košický
438543802  Streda nad Bodrogom811Trebišov800Košický
439528153  Svätá Mária811Trebišov800Košický
440528650  Svätuše811Trebišov800Košický
441543811  Svinice811Trebišov800Košický
442528099  Trebišov811Trebišov800Košický
443543829  Trnávka811Trebišov800Košický
444543845  Veľaty811Trebišov800Košický
445513806  Veľká Tŕňa811Trebišov800Košický
446543861  Veľké Ozorovce811Trebišov800Košický
447543896  Veľké Trakany811Trebišov800Košický
448543900  Veľký Horeš811Trebišov800Košický
449543918  Veľký Kamenec811Trebišov800Košický
450543926  Viničky811Trebišov800Košický
451543934  Višňov811Trebišov800Košický
452543951  Vojčice811Trebišov800Košický
453543969  Vojka811Trebišov800Košický
454543977  Zatín811Trebišov800Košický
455543985  Zbehňov811Trebišov800Košický
456543993  Zemplín811Trebišov800Košický
457544001  Zemplínska Nová Ves811Trebišov800Košický
458544019  Zemplínska Teplica811Trebišov800Košický
459544027  Zemplínske Hradište811Trebišov800Košický
460544035  Zemplínske Jastrabie811Trebišov800Košický
461544043  Zemplínsky Branč811Trebišov800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava