počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nová Vieska  

kód obce: 503436 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1295
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 29.2 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Gbelce  4,84 
 
 2) Strekov  6,65 
 
 3) Šarkan  10,13 
 
 4) Rúbaň  10,42 
 
 5) Svodín  12,03 
 
 6) Belá  13,85 
 
 7) Ľubá  14,62 
 
 8) Mužla  14,81 
 
 9) Dubník  15,59 
 
 10) Kamenný Most  17,18 
 
 11) Jasová  17,97 
 
 12) Obid  18,30 
 
 13) Kamenín  18,62 
 
 14) Štúrovo  19,57 
 
 15) Nána  19,84 
 
 16) Bruty  21,39 
 
 17) Dvory nad Žitavou  21,83 
 
 18) Bíňa  22,20 
 
 19) Kolta  22,29 
 
 20) Pavlová  23,43 
 
 21) Kamenica nad Hronom  23,50 
 
 22) Nové Zámky  24,28 
 
 23) Malá nad Hronom  24,60 
 
 24) Semerovo  25,61 
 
 25) Branovo  26,88 
 
 26) Bajtava  27,12 
 
 27) Čechy  27,23 
 
 28) Bešeňov  27,83 
 
 29) Sikenička  28,77 
 
 30) Salka  30,11 
 
 31) Leľa  30,24 
 
 32) Dedinka  30,35 
 
 33) Andovce  31,05 
 
 34) Bánov  32,14 
 
 35) Dolný Ohaj  32,76 
 
 36) Malé Kosihy  33,62 
 
 37) Chľaba  33,72 
 
 38) Veľké Lovce  34,57 
 
 39) Šurany  35,63 
 
 40) Hul  35,89 
 
 41) Komoča  35,99 
 
 42) Tvrdošovce  36,64 
 
 43) Palárikovo  37,37 
 
 44) Úľany nad Žitavou  37,53 
 
 45) Radava  37,59 
 
 46) Pozba  38,51 
 
 47) Bardoňovo  38,76 
 
 48) Lipová  38,96 
 
 49) Vlkas  39,20 
 
 50) Komjatice  39,44 
 
 51) Zemné  39,70 
 
 52) Podhájska  41,02 
 
 53) Jatov  41,41 
 
 54) Mojzesovo  41,96 
 
 55) Maňa  42,25 
 
 56) Veľký Kýr  43,77 
 
 57) Černík  44,71 
 
 58) Rastislavice  44,78 
 
 59) Trávnica  45,29 
 
 60) Kmeťovo  46,01 
 
 61) Michal nad Žitavou  48,80 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava