počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čierny Brod  

kód obce: 503703 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1223
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 15.91 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Mostová  2,78 
 
 2) Košúty  3,74 
 
 3) Čierna Voda  5,60 
 
 4) Galanta  6,81 
 
 5) Vozokany  7,60 
 
 6) Matúškovo  7,69 
 
 7) Sládkovičovo  8,77 
 
 8) Tomášikovo  10,41 
 
 9) Kajal  10,93 
 
 10) Malá Mača  12,00 
 
 11) Topoľnica  12,23 
 
 12) Veľká Mača  13,36 
 
 13) Horné Saliby  13,64 
 
 14) Gáň  13,68 
 
 15) Dolné Saliby  14,01 
 
 16) Veľké Úľany  15,19 
 
 17) Pusté Úľany  15,48 
 
 18) Dolná Streda  15,71 
 
 19) Abrahám  15,82 
 
 20) Váhovce  16,93 
 
 21) Sereď  17,78 
 
 22) Hoste  18,54 
 
 23) Šoporňa  18,93 
 
 24) Pata  19,14 
 
 25) Šintava  19,60 
 
 26) Kráľov Brod  19,81 
 
 27) Jánovce  19,86 
 
 28) Jelka  21,56 
 
 29) Veľký Grob  22,28 
 
 30) Vinohrady nad Váhom  23,19 
 
 31) Pusté Sady  24,05 
 
 32) Trstice  24,81 
 
 33) Zemianske Sady  27,70 
 
 34) Dolný Chotár  28,36 
 
 35) Šalgočka  28,93 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava