počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Jasenová  

kód obce: 509710 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Dolný Kubín

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 15.43 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Vyšný Kubín  2,76 
 
 2) Dolný Kubín  6,36 
 
 3) Leštiny  6,66 
 
 4) Osádka  9,57 
 
 5) Oravská Poruba  10,32 
 
 6) Veličná  10,85 
 
 7) Pokryváč  11,67 
 
 8) Bziny  12,22 
 
 9) Oravský Podzámok  14,23 
 
 10) Malatiná  14,40 
 
 11) Istebné  14,58 
 
 12) Medzibrodie nad Oravou  15,30 
 
 13) Párnica  15,58 
 
 14) Pucov  16,03 
 
 15) Horná Lehota  16,61 
 
 16) Sedliacka Dubová  16,85 
 
 17) Dlhá nad Oravou  19,17 
 
 18) Žaškov  19,41 
 
 19) Pribiš  22,54 
 
 20) Krivá  22,75 
 
 21) Kraľovany  23,59 
 
 22) Zázrivá  26,47 
 
 23) Chlebnice  27,02 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“