počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Nededza  

kód obce: 517828 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1384
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 21.76 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Gbeľany  1,82 
 
 2) Teplička nad Váhom  3,29 
 
 3) Kotrčiná Lúčka  4,47 
 
 4) Varín  4,64 
 
 5) Krasňany  5,04 
 
 6) Mojš  5,84 
 
 7) Stráža  7,30 
 
 8) Dolná Tižina  9,88 
 
 9) Žilina  9,96 
 
 10) Belá  10,31 
 
 11) Lysica  11,27 
 
 12) Divinka  14,38 
 
 13) Rosina  15,58 
 
 14) Hôrky  16,45 
 
 15) Lietavská Lúčka  16,89 
 
 16) Nezbudská Lúčka  16,96 
 
 17) Stráňavy  17,01 
 
 18) Strečno  17,38 
 
 19) Dolný Hričov  17,74 
 
 20) Horný Hričov  17,74 
 
 21) Terchová  17,77 
 
 22) Svederník  18,58 
 
 23) Bitarová  19,00 
 
 24) Brezany  19,20 
 
 25) Divina  19,54 
 
 26) Porúbka  20,04 
 
 27) Lutiše  21,14 
 
 28) Ovčiarsko  21,26 
 
 29) Višňové  21,37 
 
 30) Hričovské Podhradie  22,24 
 
 31) Turie  22,34 
 
 32) Lietava  22,72 
 
 33) Paština Závada  25,23 
 
 34) Dlhé Pole  25,45 
 
 35) Podhorie  26,47 
 
 36) Rajecké Teplice  26,49 
 
 37) Stránske  26,68 
 
 38) Lietavská Svinná - Babkov  27,54 
 
 39) Konská  29,43 
 
 40) Zbyňov  30,12 
 
 41) Kľače  30,19 
 
 42) Kunerad  31,17 
 
 43) Jasenové  31,22 
 
 44) Rajec  33,39 
 
 45) Kamenná Poruba  34,51 
 
 46) Šuja  36,14 
 
 47) Veľká Čierna  37,18 
 
 48) Malá Čierna  37,79 
 
 49) Ďurčiná  38,68 
 
 50) Rajecká Lesná  40,21 
 
 51) Fačkov  42,64 
 
 52) Čičmany  51,96 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“