počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Dúbrava  

kód obce: 520179 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1548
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Snina

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 29.54 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Ubľa  4,11 
 
 2) Šmigovec  4,56 
 
 3) Hrabová Roztoka  6,17 
 
 4) Michajlov  7,96 
 
 5) Strihovce  8,57 
 
 6) Brezovec  8,84 
 
 7) Ruská Volová  9,34 
 
 8) Klenová  10,46 
 
 9) Ladomirov  12,11 
 
 10) Kalná Roztoka  14,55 
 
 11) Kolonica  16,75 
 
 12) Stakčín  22,62 
 
 13) Stakčínska Roztoka  25,88 
 
 14) Jalová  27,79 
 
 15) Snina  29,63 
 
 16) Príslop  32,65 
 
 17) Belá nad Cirochou  33,93 
 
 18) Pčoliné  37,59 
 
 19) Topoľa  37,78 
 
 20) Kolbasov  38,02 
 
 21) Dlhé nad Cirochou  38,02 
 
 22) Pichne  39,60 
 
 23) Zemplínske Hámre  40,52 
 
 24) Čukalovce  41,77 
 
 25) Ulič  43,22 
 
 26) Ruský Potok  43,42 
 
 27) Hostovice  43,72 
 
 28) Parihuzovce  43,91 
 
 29) Runina  44,36 
 
 30) Osadné  47,33 
 
 31) Uličské Krivé  47,80 
 
 32) Zboj  53,87 
 
 33) Nová Sedlica  57,94 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“