počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rozhanovce  

kód obce: 521931 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 25.66 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Košické Oľšany  2,89 
 
 2) Beniakovce  4,16 
 
 3) Vajkovce  5,14 
 
 4) Hrašovík  6,33 
 
 5) Budimír  6,85 
 
 6) Chrastné  6,90 
 
 7) Kráľovce  8,02 
 
 8) Čižatice  8,13 
 
 9) Ďurďošík  8,29 
 
 10) Nová Polhora  8,37 
 
 11) Bidovce  8,76 
 
 12) Ploské  10,33 
 
 13) Svinica  10,51 
 
 14) Trsťany  11,15 
 
 15) Ďurkov  11,66 
 
 16) Družstevná pri Hornáde  12,49 
 
 17) Kecerovce  12,78 
 
 18) Obišovce  13,92 
 
 19) Sady nad Torysou  13,96 
 
 20) Košický Klečenov  14,02 
 
 21) Kostoľany nad Hornádom  14,06 
 
 22) Čakanovce  14,13 
 
 23) Olšovany  14,13 
 
 24) Nižná Kamenica  14,22 
 
 25) Ruskov  14,56 
 
 26) Bačkovík  14,62 
 
 27) Vyšná Kamenica  14,99 
 
 28) Vtáčkovce  15,16 
 
 29) Košická Polianka  16,00 
 
 30) Kysak  16,05 
 
 31) Kecerovský Lipovec  16,27 
 
 32) Herľany  16,62 
 
 33) Boliarov  16,65 
 
 34) Mudrovce  16,88 
 
 35) Opiná  16,91 
 
 36) Blažice  17,11 
 
 37) Sokoľ  17,26 
 
 38) Rankovce  17,62 
 
 39) Trebejov  17,77 
 
 40) Bunetice  17,98 
 
 41) Vyšný Čaj  18,46 
 
 42) Bohdanovce  18,83 
 
 43) Nižný Čaj  19,22 
 
 44) Malá Ida  21,50 
 
 45) Rákoš  21,54 
 
 46) Valaliky  21,64 
 
 47) Veľká Lodina  23,01 
 
 48) Nižná Hutka  23,15 
 
 49) Vyšná Myšľa  23,58 
 
 50) Vyšná Hutka  23,94 
 
 51) Nižná Myšľa  24,12 
 
 52) Baška  24,14 
 
 53) Haniska  24,25 
 
 54) Geča  25,00 
 
 55) Slanec  25,29 
 
 56) Šemša  25,70 
 
 57) Kokšov - Bakša  25,71 
 
 58) Sokoľany  26,46 
 
 59) Hodkovce  26,51 
 
 60) Malá Lodina  26,57 
 
 61) Bukovec  26,84 
 
 62) Belža  27,15 
 
 63) Veľká Ida  27,87 
 
 64) Čaňa  28,11 
 
 65) Slanské Nové Mesto  28,43 
 
 66) Košická Belá  28,50 
 
 67) Ždaňa  28,76 
 
 68) Cestice  28,86 
 
 69) Seňa  29,03 
 
 70) Nováčany  29,07 
 
 71) Nižný Klátov  29,10 
 
 72) Bočiar  29,10 
 
 73) Čečejovce  29,44 
 
 74) Nový Salaš  29,83 
 
 75) Slančík  29,92 
 
 76) Gyňov  30,80 
 
 77) Skároš  30,89 
 
 78) Kechnec  31,20 
 
 79) Kalša  31,33 
 
 80) Hýľov  31,59 
 
 81) Vyšný Klátov  32,03 
 
 82) Komárovce  32,19 
 
 83) Slanská Huta  32,37 
 
 84) Rudník  32,45 
 
 85) Milhosť  32,71 
 
 86) Trstené pri Hornáde  33,32 
 
 87) Mokrance  33,55 
 
 88) Jasov  35,15 
 
 89) Paňovce  35,77 
 
 90) Moldava nad Bodvou  36,30 
 
 91) Drienovec  37,00 
 
 92) Buzica  37,45 
 
 93) Perín - Chym  38,54 
 
 94) Poproč  38,59 
 
 95) Opátka  39,08 
 
 96) Nižný Lánec  39,82 
 
 97) Rešica  41,25 
 
 98) Debraď  42,15 
 
 99) Medzev  42,16 
 
 100) Turňa nad Bodvou  42,41 
 
 101) Zlatá Idka  42,73 
 
 102) Peder  43,07 
 
 103) Vyšný Medzev  44,60 
 
 104) Janík  44,99 
 
 105) Žarnov  45,46 
 
 106) Háj  46,31 
 
 107) Hosťovce  46,97 
 
 108) Turnianska Nová Ves  47,53 
 
 109) Zádiel  47,68 
 
 110) Dvorníky - Včeláre  47,77 
 
 111) Chorváty  48,40 
 
 112) Štós  49,80 
 
 113) Hačava  51,92 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava