počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Seňa  

kód obce: 521973 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1249
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 30.11 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Kechnec  2,16 
 
 2) Milhosť  3,68 
 
 3) Belža  4,79 
 
 4) Haniska  7,18 
 
 5) Sokoľany  9,40 
 
 6) Čaňa  10,96 
 
 7) Bočiar  12,03 
 
 8) Ždaňa  13,34 
 
 9) Gyňov  13,65 
 
 10) Valaliky  13,76 
 
 11) Geča  14,60 
 
 12) Skároš  17,19 
 
 13) Kokšov - Bakša  17,83 
 
 14) Nižná Myšľa  17,99 
 
 15) Malá Ida  18,08 
 
 16) Trstené pri Hornáde  18,29 
 
 17) Veľká Ida  19,99 
 
 18) Cestice  20,99 
 
 19) Čečejovce  21,57 
 
 20) Šemša  22,28 
 
 21) Nižná Hutka  22,40 
 
 22) Vyšná Myšľa  22,90 
 
 23) Hodkovce  23,09 
 
 24) Bohdanovce  23,31 
 
 25) Baška  23,54 
 
 26) Nižný Čaj  23,60 
 
 27) Bukovec  23,68 
 
 28) Vyšná Hutka  24,11 
 
 29) Komárovce  24,32 
 
 30) Blažice  24,99 
 
 31) Nováčany  25,66 
 
 32) Mokrance  25,68 
 
 33) Košické Oľšany  25,91 
 
 34) Rákoš  26,03 
 
 35) Sady nad Torysou  26,16 
 
 36) Hrašovík  26,82 
 
 37) Vyšný Čaj  27,24 
 
 38) Budimír  27,26 
 
 39) Ruskov  27,54 
 
 40) Paňovce  27,89 
 
 41) Košická Polianka  27,94 
 
 42) Moldava nad Bodvou  28,42 
 
 43) Nižný Klátov  28,49 
 
 44) Nová Polhora  28,63 
 
 45) Rozhanovce  28,79 
 
 46) Rudník  29,03 
 
 47) Olšovany  29,05 
 
 48) Drienovec  29,12 
 
 49) Perín - Chym  29,56 
 
 50) Buzica  29,58 
 
 51) Beniakovce  29,72 
 
 52) Slanec  29,78 
 
 53) Vajkovce  29,96 
 
 54) Ďurkov  30,79 
 
 55) Hýľov  30,99 
 
 56) Vyšný Klátov  31,43 
 
 57) Ploské  31,51 
 
 58) Ďurďošík  31,72 
 
 59) Chrastné  31,72 
 
 60) Jasov  31,73 
 
 61) Nižný Lánec  31,95 
 
 62) Kostoľany nad Hornádom  32,06 
 
 63) Bidovce  32,19 
 
 64) Kráľovce  32,84 
 
 65) Družstevná pri Hornáde  32,91 
 
 66) Slanské Nové Mesto  32,92 
 
 67) Rešica  33,37 
 
 68) Svinica  33,93 
 
 69) Obišovce  34,18 
 
 70) Nový Salaš  34,32 
 
 71) Slančík  34,41 
 
 72) Turňa nad Bodvou  34,53 
 
 73) Trsťany  34,57 
 
 74) Poproč  35,17 
 
 75) Peder  35,19 
 
 76) Sokoľ  35,45 
 
 77) Debraď  35,55 
 
 78) Kalša  35,81 
 
 79) Kysak  36,31 
 
 80) Slanská Huta  36,85 
 
 81) Čižatice  36,92 
 
 82) Vtáčkovce  37,07 
 
 83) Janík  37,11 
 
 84) Košický Klečenov  37,45 
 
 85) Čakanovce  37,56 
 
 86) Žarnov  37,58 
 
 87) Nižná Kamenica  37,65 
 
 88) Košická Belá  37,98 
 
 89) Trebejov  38,03 
 
 90) Bačkovík  38,05 
 
 91) Vyšná Kamenica  38,41 
 
 92) Háj  38,44 
 
 93) Medzev  38,75 
 
 94) Hosťovce  39,10 
 
 95) Bunetice  39,39 
 
 96) Turnianska Nová Ves  39,66 
 
 97) Zádiel  39,80 
 
 98) Dvorníky - Včeláre  39,89 
 
 99) Herľany  40,05 
 
 100) Zlatá Idka  40,50 
 
 101) Chorváty  40,52 
 
 102) Vyšný Medzev  41,18 
 
 103) Boliarov  41,38 
 
 104) Kecerovce  41,57 
 
 105) Rankovce  41,88 
 
 106) Veľká Lodina  43,26 
 
 107) Kecerovský Lipovec  43,95 
 
 108) Hačava  44,05 
 
 109) Opiná  44,59 
 
 110) Mudrovce  45,02 
 
 111) Štós  46,38 
 
 112) Malá Lodina  46,83 
 
 113) Opátka  48,57 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava