počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vtáčkovce  

kód obce: 522163 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1427
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 31.97 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Bunetice  4,18 
 
 2) Kecerovce  5,31 
 
 3) Ploské  5,73 
 
 4) Kecerovský Lipovec  6,88 
 
 5) Kráľovce  7,14 
 
 6) Opiná  7,52 
 
 7) Nová Polhora  8,43 
 
 8) Boliarov  8,78 
 
 9) Mudrovce  9,00 
 
 10) Rankovce  9,74 
 
 11) Čižatice  9,96 
 
 12) Budimír  9,97 
 
 13) Vajkovce  10,02 
 
 14) Herľany  12,01 
 
 15) Bačkovík  12,11 
 
 16) Družstevná pri Hornáde  13,02 
 
 17) Chrastné  13,08 
 
 18) Beniakovce  13,25 
 
 19) Obišovce  14,44 
 
 20) Kostoľany nad Hornádom  14,59 
 
 21) Rozhanovce  15,16 
 
 22) Vyšná Kamenica  15,23 
 
 23) Čakanovce  15,48 
 
 24) Kysak  16,56 
 
 25) Nižná Kamenica  17,36 
 
 26) Sokoľ  17,79 
 
 27) Bidovce  17,97 
 
 28) Košické Oľšany  18,05 
 
 29) Trebejov  18,30 
 
 30) Ďurďošík  20,47 
 
 31) Svinica  20,50 
 
 32) Hrašovík  21,50 
 
 33) Ďurkov  21,66 
 
 34) Trsťany  23,33 
 
 35) Veľká Lodina  23,52 
 
 36) Košický Klečenov  24,01 
 
 37) Olšovany  24,12 
 
 38) Ruskov  24,55 
 
 39) Malá Lodina  27,08 
 
 40) Blažice  27,10 
 
 41) Sady nad Torysou  27,35 
 
 42) Vyšný Čaj  28,45 
 
 43) Bohdanovce  28,82 
 
 44) Nižný Čaj  29,22 
 
 45) Košická Polianka  29,39 
 
 46) Malá Ida  29,75 
 
 47) Valaliky  29,89 
 
 48) Nižná Hutka  31,40 
 
 49) Rákoš  31,54 
 
 50) Baška  32,09 
 
 51) Vyšná Hutka  32,19 
 
 52) Haniska  32,50 
 
 53) Geča  33,25 
 
 54) Vyšná Myšľa  33,57 
 
 55) Košická Belá  33,74 
 
 56) Šemša  33,95 
 
 57) Kokšov - Bakša  33,96 
 
 58) Nižná Myšľa  34,11 
 
 59) Sokoľany  34,72 
 
 60) Hodkovce  34,76 
 
 61) Bukovec  34,79 
 
 62) Slanec  35,28 
 
 63) Belža  35,40 
 
 64) Veľká Ida  36,12 
 
 65) Čaňa  36,37 
 
 66) Nižný Klátov  37,05 
 
 67) Cestice  37,12 
 
 68) Seňa  37,29 
 
 69) Nováčany  37,33 
 
 70) Bočiar  37,35 
 
 71) Čečejovce  37,69 
 
 72) Slanské Nové Mesto  38,42 
 
 73) Ždaňa  38,75 
 
 74) Gyňov  39,06 
 
 75) Kechnec  39,45 
 
 76) Hýľov  39,54 
 
 77) Nový Salaš  39,82 
 
 78) Slančík  39,92 
 
 79) Vyšný Klátov  39,98 
 
 80) Komárovce  40,45 
 
 81) Rudník  40,70 
 
 82) Skároš  40,89 
 
 83) Milhosť  40,96 
 
 84) Kalša  41,32 
 
 85) Mokrance  41,80 
 
 86) Slanská Huta  42,36 
 
 87) Trstené pri Hornáde  43,31 
 
 88) Jasov  43,40 
 
 89) Paňovce  44,02 
 
 90) Opátka  44,33 
 
 91) Moldava nad Bodvou  44,55 
 
 92) Drienovec  45,25 
 
 93) Buzica  45,71 
 
 94) Perín - Chym  46,80 
 
 95) Poproč  46,84 
 
 96) Nižný Lánec  48,07 
 
 97) Rešica  49,50 
 
 98) Debraď  50,40 
 
 99) Medzev  50,42 
 
 100) Turňa nad Bodvou  50,66 
 
 101) Zlatá Idka  50,68 
 
 102) Peder  51,32 
 
 103) Vyšný Medzev  52,85 
 
 104) Janík  53,24 
 
 105) Žarnov  53,71 
 
 106) Háj  54,57 
 
 107) Hosťovce  55,23 
 
 108) Turnianska Nová Ves  55,79 
 
 109) Zádiel  55,93 
 
 110) Dvorníky - Včeláre  56,02 
 
 111) Chorváty  56,65 
 
 112) Štós  58,05 
 
 113) Hačava  60,18 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava