počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Krajná Porúbka  

kód obce: 527441 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1582
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 24.16 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Medvedie  1,60 
 
 2) Korejovce  3,81 
 
 3) Šarbov  3,95 
 
 4) Hunkovce  6,20 
 
 5) Krajné Čierno  8,47 
 
 6) Krajná Poľana  9,05 
 
 7) Ladomirová  9,84 
 
 8) Nižný Komárnik  10,24 
 
 9) Krajná Bystrá  10,73 
 
 10) Bodružal  11,56 
 
 11) Vagrinec  12,25 
 
 12) Vyšný Komárnik  13,05 
 
 13) Príkra  14,21 
 
 14) Kapišová  14,27 
 
 15) Miroľa  14,81 
 
 16) Svidník  15,44 
 
 17) Stročín  16,44 
 
 18) Šemetkovce  17,07 
 
 19) Nová Polianka  17,63 
 
 20) Pstriná  17,65 
 
 21) Kružlová  17,92 
 
 22) Dobroslava  18,06 
 
 23) Nižná Pisaná  19,64 
 
 24) Rakovčík  19,80 
 
 25) Nižný Orlík  19,83 
 
 26) Hrabovčík  20,76 
 
 27) Mestisko  21,02 
 
 28) Svidnička  21,06 
 
 29) Jurkova Voľa  21,14 
 
 30) Nižná Jedľová  21,48 
 
 31) Vyšný Orlík  21,89 
 
 32) Vyšná Pisaná  22,34 
 
 33) Vyšná Jedľová  22,42 
 
 34) Vápeník  23,23 
 
 35) Šarišský Štiavnik  23,26 
 
 36) Dlhoňa  23,43 
 
 37) Nižný Mirošov  24,54 
 
 38) Havranec  24,57 
 
 39) Radoma  25,68 
 
 40) Belejovce  25,77 
 
 41) Kečkovce  26,55 
 
 42) Rovné  26,73 
 
 43) Beňadikovce  27,77 
 
 44) Okrúhle  28,25 
 
 45) Dubová  28,46 
 
 46) Mlynárovce  28,53 
 
 47) Vyšný Mirošov  28,63 
 
 48) Roztoky  30,01 
 
 49) Cernina  30,70 
 
 50) Cigla  31,31 
 
 51) Soboš  31,41 
 
 52) Valkovce  32,05 
 
 53) Matovce  32,40 
 
 54) Fijaš  34,02 
 
 55) Štefurov  34,21 
 
 56) Kurimka  35,10 
 
 57) Giraltovce  36,52 
 
 58) Mičakovce  39,82 
 
 59) Kračúnovce  39,90 
 
 60) Železník  39,96 
 
 61) Lužany pri Topli  41,43 
 
 62) Lúčka  41,53 
 
 63) Kalnište  42,91 
 
 64) Kuková  43,72 
 
 65) Kobylnice  43,97 
 
 66) Želmanovce  47,73 
 
 67) Dukovce  48,74 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“