počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Hontianske Trsťany  

kód obce: 545350 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratší čas (v minútach)
Priemerná časová dostupnosť od ostatných obcí v okrese: 25.94 minút.

 Obec  minúty čas v minútach
 1) Domadice  5,57 
 
 2) Žemberovce  8,03 
 
 3) Santovka  9,18 
 
 4) Brhlovce  9,89 
 
 5) Hokovce  10,03 
 
 6) Bory  12,59 
 
 7) Drženice  12,76 
 
 8) Demandice  12,87 
 
 9) Horné Semerovce  12,92 
 
 10) Bátovce  13,14 
 
 11) Slatina  13,94 
 
 12) Tupá  15,07 
 
 13) Hontianska Vrbica  15,73 
 
 14) Nová Dedina  16,00 
 
 15) Pečenice  16,34 
 
 16) Bohunice  17,31 
 
 17) Dolné Semerovce  17,59 
 
 18) Hrkovce  17,89 
 
 19) Sazdice  18,23 
 
 20) Devičany  18,41 
 
 21) Podlužany  18,77 
 
 22) Jabloňovce  18,95 
 
 23) Krškany  18,99 
 
 24) Levice  19,29 
 
 25) Mýtne Ludany  19,48 
 
 26) Zbrojníky  19,71 
 
 27) Plášťovce  19,72 
 
 28) Vyškovce nad Ipľom  20,93 
 
 29) Pukanec  21,16 
 
 30) Čajkov  21,24 
 
 31) Hronské Kosihy  21,44 
 
 32) Kubáňovo  21,46 
 
 33) Jur nad Hronom  22,22 
 
 34) Horné Turovce  22,40 
 
 35) Starý Hrádok  22,57 
 
 36) Hronské Kľačany  22,69 
 
 37) Kukučínov  23,35 
 
 38) Šahy  23,36 
 
 39) Sikenica  23,68 
 
 40) Šarovce  23,78 
 
 41) Veľké Turovce  23,89 
 
 42) Rybník  24,66 
 
 43) Horná Seč  25,28 
 
 44) Veľké Kozmálovce  25,82 
 
 45) Uhliská  25,89 
 
 46) Žemliare  25,97 
 
 47) Ipeľský Sokolec  26,17 
 
 48) Tlmače  26,65 
 
 49) Starý Tekov  26,75 
 
 50) Ipeľské Úľany  26,84 
 
 51) Turá  27,09 
 
 52) Kalná nad Hronom  27,20 
 
 53) Tekovský Hrádok  27,48 
 
 54) Dolná Seč  27,74 
 
 55) Tekovské Lužany  28,31 
 
 56) Lontov  28,79 
 
 57) Vyšné nad Hronom  28,96 
 
 58) Malé Kozmálovce  29,79 
 
 59) Bielovce  29,88 
 
 60) Ondrejovce  31,38 
 
 61) Kozárovce  31,67 
 
 62) Bajka  32,03 
 
 63) Nový Tekov  32,51 
 
 64) Málaš  32,54 
 
 65) Želiezovce  32,58 
 
 66) Pastovce  33,30 
 
 67) Lok  33,31 
 
 68) Veľký Ďur  33,33 
 
 69) Šalov  33,84 
 
 70) Čaka  34,92 
 
 71) Plavé Vozokany  35,88 
 
 72) Horný Pial  36,02 
 
 73) Iňa  36,40 
 
 74) Farná  36,82 
 
 75) Dolný Pial  37,03 
 
 76) Hronovce  37,04 
 
 77) Malé Ludince  37,22 
 
 78) Nýrovce  37,93 
 
 79) Zalaba  38,48 
 
 80) Tehla  38,71 
 
 81) Beša  39,79 
 
 82) Kuraľany  41,10 
 
 83) Veľké Ludince  41,76 
 
 84) Pohronský Ruskov  41,83 
 
 85) Lula  42,11 
 
 86) Jesenské  42,27 
 
 87) Keť  44,43 
 
 88) Čata  44,97 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“