počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čierny Brod  

kód obce: 503703 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1223
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 15.66 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Mostová  1,95 
 
 2) Košúty  2,48 
 
 3) Čierna Voda  4,28 
 
 4) Vozokany  6,52 
 
 5) Sládkovičovo  6,73 
 
 6) Galanta  7,32 
 
 7) Matúškovo  8,28 
 
 8) Tomášikovo  8,72 
 
 9) Malá Mača  9,15 
 
 10) Abrahám  12,22 
 
 11) Gáň  12,41 
 
 12) Kajal  12,46 
 
 13) Pusté Úľany  12,62 
 
 14) Veľká Mača  12,77 
 
 15) Horné Saliby  13,52 
 
 16) Topoľnica  13,91 
 
 17) Veľké Úľany  13,95 
 
 18) Hoste  14,46 
 
 19) Dolné Saliby  15,94 
 
 20) Dolná Streda  16,47 
 
 21) Váhovce  17,44 
 
 22) Jánovce  17,56 
 
 23) Sereď  18,42 
 
 24) Veľký Grob  19,15 
 
 25) Šintava  19,89 
 
 26) Jelka  20,14 
 
 27) Kráľov Brod  20,62 
 
 28) Šoporňa  21,82 
 
 29) Pata  23,02 
 
 30) Vinohrady nad Váhom  23,09 
 
 31) Trstice  25,03 
 
 32) Pusté Sady  27,23 
 
 33) Dolný Chotár  28,84 
 
 34) Zemianske Sady  29,54 
 
 35) Šalgočka  30,32 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava