počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Martin  

kód obce: 512036 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 10.71 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Dražkovce  3,00 
 
 2) Bystrička  3,79 
 
 3) Košťany nad Turcom  4,43 
 
 4) Dolný Kalník  4,43 
 
 5) Diaková  4,53 
 
 6) Žabokreky  4,91 
 
 7) Horný Kalník  5,52 
 
 8) Turčiansky Peter  5,55 
 
 9) Záborie  5,95 
 
 10) Vrútky  6,67 
 
 11) Sklabiňa  7,51 
 
 12) Turčianske Jaseno  7,70 
 
 13) Sučany  7,97 
 
 14) Trebostovo  8,06 
 
 15) Príbovce  8,45 
 
 16) Trnovo  8,69 
 
 17) Lipovec  9,29 
 
 18) Benice  9,35 
 
 19) Rakovo  9,60 
 
 20) Sklabinský Podzámok  9,73 
 
 21) Ďanová  11,01 
 
 22) Turčianska Štiavnička  11,26 
 
 23) Necpaly  11,41 
 
 24) Valča  11,42 
 
 25) Ležiachov  11,43 
 
 26) Belá - Dulice  11,56 
 
 27) Turčianske Kľačany  11,71 
 
 28) Turany  11,99 
 
 29) Karlová  12,74 
 
 30) Laskár  13,54 
 
 31) Podhradie  13,57 
 
 32) Folkušová  14,28 
 
 33) Slovany  14,36 
 
 34) Socovce  14,66 
 
 35) Turčiansky Ďur  14,98 
 
 36) Blatnica  15,55 
 
 37) Kláštor pod Znievom  15,94 
 
 38) Ratkovo  16,24 
 
 39) Krpeľany  16,89 
 
 40) Nolčovo  17,03 
 
 41) Šútovo  18,60 
 
 42) Vrícko  24,55 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“