počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Seňa  

kód obce: 521973 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1249
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 30.22 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Kechnec  1,49 
 
 2) Milhosť  2,70 
 
 3) Belža  4,35 
 
 4) Haniska  7,23 
 
 5) Sokoľany  9,14 
 
 6) Čaňa  10,70 
 
 7) Bočiar  11,08 
 
 8) Ždaňa  12,39 
 
 9) Geča  13,23 
 
 10) Gyňov  13,35 
 
 11) Valaliky  15,06 
 
 12) Skároš  15,57 
 
 13) Nižná Myšľa  15,99 
 
 14) Trstené pri Hornáde  16,35 
 
 15) Kokšov - Bakša  17,71 
 
 16) Veľká Ida  18,84 
 
 17) Vyšná Myšľa  20,34 
 
 18) Nižná Hutka  20,34 
 
 19) Malá Ida  20,46 
 
 20) Bohdanovce  21,86 
 
 21) Nižný Čaj  21,96 
 
 22) Cestice  22,09 
 
 23) Vyšná Hutka  22,48 
 
 24) Komárovce  23,02 
 
 25) Baška  23,24 
 
 26) Blažice  23,36 
 
 27) Čečejovce  23,69 
 
 28) Košická Polianka  24,17 
 
 29) Bukovec  24,53 
 
 30) Rákoš  24,77 
 
 31) Vyšný Čaj  25,02 
 
 32) Šemša  25,23 
 
 33) Sady nad Torysou  25,38 
 
 34) Nižný Klátov  25,66 
 
 35) Ruskov  25,88 
 
 36) Perín - Chym  26,26 
 
 37) Hodkovce  26,31 
 
 38) Košické Oľšany  26,36 
 
 39) Olšovany  27,07 
 
 40) Hrašovík  27,22 
 
 41) Mokrance  27,51 
 
 42) Kostoľany nad Hornádom  27,75 
 
 43) Vyšný Klátov  27,95 
 
 44) Hýľov  28,33 
 
 45) Rozhanovce  28,51 
 
 46) Budimír  28,75 
 
 47) Slanec  28,82 
 
 48) Družstevná pri Hornáde  28,89 
 
 49) Buzica  28,95 
 
 50) Nováčany  29,02 
 
 51) Ďurkov  29,10 
 
 52) Paňovce  29,52 
 
 53) Nižný Lánec  29,96 
 
 54) Moldava nad Bodvou  30,01 
 
 55) Sokoľ  30,29 
 
 56) Vajkovce  31,00 
 
 57) Beniakovce  31,14 
 
 58) Rešica  32,22 
 
 59) Drienovec  32,33 
 
 60) Slanské Nové Mesto  32,37 
 
 61) Bidovce  32,45 
 
 62) Nový Salaš  32,59 
 
 63) Chrastné  32,61 
 
 64) Ploské  32,74 
 
 65) Slančík  32,98 
 
 66) Trebejov  33,02 
 
 67) Nová Polhora  33,02 
 
 68) Svinica  33,07 
 
 69) Ďurďošík  33,11 
 
 70) Kráľovce  33,30 
 
 71) Rudník  34,05 
 
 72) Slanská Huta  34,53 
 
 73) Kalša  34,71 
 
 74) Peder  35,07 
 
 75) Trsťany  35,28 
 
 76) Čižatice  36,14 
 
 77) Obišovce  36,47 
 
 78) Kysak  36,66 
 
 79) Janík  36,69 
 
 80) Košický Klečenov  36,77 
 
 81) Čakanovce  36,86 
 
 82) Košická Belá  37,03 
 
 83) Jasov  37,24 
 
 84) Žarnov  37,25 
 
 85) Nižná Kamenica  37,63 
 
 86) Bačkovík  37,72 
 
 87) Debraď  37,84 
 
 88) Turňa nad Bodvou  38,03 
 
 89) Vtáčkovce  38,29 
 
 90) Zlatá Idka  38,72 
 
 91) Vyšná Kamenica  39,27 
 
 92) Poproč  40,06 
 
 93) Boliarov  40,46 
 
 94) Kecerovce  40,60 
 
 95) Turnianska Nová Ves  41,39 
 
 96) Herľany  41,44 
 
 97) Háj  41,59 
 
 98) Bunetice  42,01 
 
 99) Hosťovce  42,26 
 
 100) Zádiel  42,41 
 
 101) Veľká Lodina  42,70 
 
 102) Rankovce  43,06 
 
 103) Chorváty  43,22 
 
 104) Kecerovský Lipovec  43,66 
 
 105) Medzev  43,92 
 
 106) Opiná  44,20 
 
 107) Mudrovce  44,21 
 
 108) Dvorníky - Včeláre  45,02 
 
 109) Vyšný Medzev  45,81 
 
 110) Malá Lodina  45,96 
 
 111) Hačava  46,49 
 
 112) Opátka  47,18 
 
 113) Štós  52,19 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava