počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vtáčkovce  

kód obce: 522163 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1427
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 31.72 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Bunetice  4,61 
 
 2) Kecerovce  4,92 
 
 3) Ploské  5,59 
 
 4) Kráľovce  6,64 
 
 5) Kecerovský Lipovec  6,78 
 
 6) Opiná  7,32 
 
 7) Nová Polhora  7,77 
 
 8) Boliarov  7,82 
 
 9) Mudrovce  8,29 
 
 10) Rankovce  8,84 
 
 11) Vajkovce  8,93 
 
 12) Čižatice  9,39 
 
 13) Budimír  9,57 
 
 14) Bačkovík  10,57 
 
 15) Herľany  10,73 
 
 16) Chrastné  11,36 
 
 17) Beniakovce  11,68 
 
 18) Družstevná pri Hornáde  12,94 
 
 19) Rozhanovce  13,22 
 
 20) Čakanovce  13,25 
 
 21) Kostoľany nad Hornádom  13,94 
 
 22) Vyšná Kamenica  14,14 
 
 23) Košické Oľšany  15,36 
 
 24) Obišovce  15,44 
 
 25) Bidovce  16,05 
 
 26) Sokoľ  16,36 
 
 27) Nižná Kamenica  16,76 
 
 28) Kysak  16,86 
 
 29) Trebejov  17,63 
 
 30) Ďurďošík  18,27 
 
 31) Svinica  18,28 
 
 32) Hrašovík  18,81 
 
 33) Ďurkov  19,28 
 
 34) Trsťany  20,44 
 
 35) Olšovany  21,54 
 
 36) Košický Klečenov  21,98 
 
 37) Ruskov  22,41 
 
 38) Veľká Lodina  22,91 
 
 39) Blažice  24,93 
 
 40) Vyšný Čaj  25,18 
 
 41) Sady nad Torysou  25,19 
 
 42) Malá Lodina  26,16 
 
 43) Nižný Čaj  26,42 
 
 44) Bohdanovce  26,45 
 
 45) Košická Polianka  26,82 
 
 46) Baška  27,32 
 
 47) Valaliky  29,19 
 
 48) Vyšná Hutka  29,28 
 
 49) Rákoš  29,36 
 
 50) Bukovec  29,72 
 
 51) Nižný Klátov  29,75 
 
 52) Nižná Hutka  30,26 
 
 53) Malá Ida  30,31 
 
 54) Geča  31,32 
 
 55) Vyšná Myšľa  31,32 
 
 56) Vyšný Klátov  32,04 
 
 57) Kokšov - Bakša  32,22 
 
 58) Nižná Myšľa  32,30 
 
 59) Hýľov  32,42 
 
 60) Haniska  32,80 
 
 61) Slanec  33,41 
 
 62) Čaňa  33,92 
 
 63) Sokoľany  34,71 
 
 64) Šemša  35,08 
 
 65) Košická Belá  35,44 
 
 66) Ždaňa  35,61 
 
 67) Hodkovce  36,16 
 
 68) Belža  36,38 
 
 69) Gyňov  36,57 
 
 70) Bočiar  36,65 
 
 71) Slanské Nové Mesto  36,96 
 
 72) Nový Salaš  37,18 
 
 73) Slančík  37,57 
 
 74) Veľká Ida  37,64 
 
 75) Skároš  37,99 
 
 76) Seňa  38,06 
 
 77) Nováčany  38,87 
 
 78) Slanská Huta  39,12 
 
 79) Kalša  39,30 
 
 80) Kechnec  39,56 
 
 81) Trstené pri Hornáde  39,57 
 
 82) Cestice  40,52 
 
 83) Milhosť  40,76 
 
 84) Komárovce  41,83 
 
 85) Čečejovce  42,12 
 
 86) Zlatá Idka  42,81 
 
 87) Rudník  43,90 
 
 88) Opátka  45,59 
 
 89) Mokrance  45,94 
 
 90) Perín - Chym  46,57 
 
 91) Jasov  47,09 
 
 92) Buzica  47,75 
 
 93) Paňovce  47,95 
 
 94) Moldava nad Bodvou  48,44 
 
 95) Poproč  49,91 
 
 96) Nižný Lánec  50,11 
 
 97) Drienovec  50,76 
 
 98) Rešica  51,02 
 
 99) Peder  53,50 
 
 100) Medzev  53,77 
 
 101) Debraď  54,87 
 
 102) Janík  55,12 
 
 103) Vyšný Medzev  55,66 
 
 104) Žarnov  55,67 
 
 105) Turňa nad Bodvou  56,46 
 
 106) Turnianska Nová Ves  59,82 
 
 107) Háj  60,02 
 
 108) Hosťovce  60,69 
 
 109) Zádiel  60,84 
 
 110) Chorváty  61,65 
 
 111) Štós  62,04 
 
 112) Dvorníky - Včeláre  63,45 
 
 113) Hačava  64,92 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“