počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Proč  

kód obce: 525057 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1423
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 26.44 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Šarišská Trstená  1,50 
 
 2) Pušovce  2,15 
 
 3) Čelovce  2,97 
 
 4) Chmeľovec  3,27 
 
 5) Podhorany  3,82 
 
 6) Chmeľov  5,43 
 
 7) Lipníky  7,59 
 
 8) Fulianka  8,63 
 
 9) Kapušany  8,87 
 
 10) Lada  9,68 
 
 11) Nemcovce  9,97 
 
 12) Tulčík  10,79 
 
 13) Trnkov  11,11 
 
 14) Šarišská Poruba  12,18 
 
 15) Okružná  12,49 
 
 16) Demjata  13,00 
 
 17) Ľubotice  14,90 
 
 18) Záhradné  15,07 
 
 19) Veľký Slivník  16,05 
 
 20) Vyšná Šebastová  16,15 
 
 21) Fintice  16,81 
 
 22) Prešov  17,22 
 
 23) Malý Slivník  17,72 
 
 24) Podhradík  18,41 
 
 25) Mošurov  18,51 
 
 26) Terňa  19,67 
 
 27) Geraltov  20,77 
 
 28) Teriakovce  21,53 
 
 29) Haniska  22,14 
 
 30) Malý Šariš  22,15 
 
 31) Dulova Ves  22,35 
 
 32) Ruská Nová Ves  22,47 
 
 33) Župčany  23,94 
 
 34) Veľký Šariš  24,47 
 
 35) Záborské  24,75 
 
 36) Kokošovce  25,27 
 
 37) Kendice  25,79 
 
 38) Svinia  25,99 
 
 39) Gregorovce  26,10 
 
 40) Petrovany  26,43 
 
 41) Abranovce  27,04 
 
 42) Kojatice  27,06 
 
 43) Bzenov  28,01 
 
 44) Medzany  28,19 
 
 45) Drienovská Nová Ves  28,57 
 
 46) Rokycany  29,12 
 
 47) Žehňa  29,12 
 
 48) Lažany  29,77 
 
 49) Janov  29,95 
 
 50) Chminianska Nová Ves  30,00 
 
 51) Radatice  30,77 
 
 52) Chmiňany  30,98 
 
 53) Ličartovce  31,43 
 
 54) Drienov  31,65 
 
 55) Bajerov  31,89 
 
 56) Brežany  32,10 
 
 57) Mirkovce  32,12 
 
 58) Ondrašovce  32,14 
 
 59) Zlatá Baňa  32,64 
 
 60) Lesíček  33,37 
 
 61) Žipov  33,78 
 
 62) Krížovany  33,89 
 
 63) Bertotovce  34,16 
 
 64) Kvačany  34,17 
 
 65) Lemešany  34,32 
 
 66) Tuhrina  34,76 
 
 67) Brestov  34,86 
 
 68) Ľubovec  35,13 
 
 69) Chminianske Jakubovany  35,81 
 
 70) Hendrichovce  36,13 
 
 71) Šarišské Bohdanovce  36,22 
 
 72) Janovík  36,38 
 
 73) Hermanovce  36,75 
 
 74) Varhaňovce  37,81 
 
 75) Bretejovce  37,93 
 
 76) Seniakovce  37,98 
 
 77) Hrabkov  38,14 
 
 78) Lúčina  38,59 
 
 79) Fričovce  38,98 
 
 80) Suchá Dolina  39,02 
 
 81) Štefanovce  39,43 
 
 82) Červenica  41,11 
 
 83) Sedlice  41,17 
 
 84) Šindliar  41,46 
 
 85) Ovčie  41,64 
 
 86) Klenov  42,11 
 
 87) Široké  42,48 
 
 88) Víťaz  43,44 
 
 89) Lipovce  43,55 
 
 90) Miklušovce  44,59 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava