počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Nižná Jedľová  

kód obce: 527629 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1572
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 19.35 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Vyšná Jedľová  1,56 
 
 2) Nižný Orlík  3,41 
 
 3) Svidník  4,48 
 
 4) Belejovce  5,09 
 
 5) Vyšný Orlík  5,31 
 
 6) Jurkova Voľa  6,90 
 
 7) Nižný Mirošov  7,89 
 
 8) Stročín  9,76 
 
 9) Hrabovčík  9,82 
 
 10) Kečkovce  9,96 
 
 11) Kapišová  10,00 
 
 12) Ladomirová  10,29 
 
 13) Mestisko  11,00 
 
 14) Nová Polianka  11,26 
 
 15) Dubová  11,58 
 
 16) Vyšný Mirošov  11,79 
 
 17) Vagrinec  11,92 
 
 18) Roztoky  12,62 
 
 19) Kružlová  12,73 
 
 20) Dobroslava  12,93 
 
 21) Rakovčík  13,49 
 
 22) Cigla  14,26 
 
 23) Hunkovce  14,42 
 
 24) Krajné Čierno  14,51 
 
 25) Nižná Pisaná  14,59 
 
 26) Svidnička  15,38 
 
 27) Rovné  15,45 
 
 28) Šemetkovce  15,62 
 
 29) Korejovce  16,66 
 
 30) Vyšná Pisaná  17,10 
 
 31) Krajná Poľana  17,27 
 
 32) Mlynárovce  17,60 
 
 33) Dlhoňa  17,68 
 
 34) Vápeník  17,69 
 
 35) Šarišský Štiavnik  17,73 
 
 36) Nižný Komárnik  18,60 
 
 37) Krajná Bystrá  18,79 
 
 38) Havranec  19,01 
 
 39) Cernina  19,22 
 
 40) Medvedie  19,23 
 
 41) Bodružal  19,27 
 
 42) Radoma  19,76 
 
 43) Beňadikovce  20,55 
 
 44) Krajná Porúbka  21,10 
 
 45) Kurimka  21,24 
 
 46) Vyšný Komárnik  21,78 
 
 47) Príkra  21,93 
 
 48) Okrúhle  22,17 
 
 49) Miroľa  22,68 
 
 50) Šarbov  22,83 
 
 51) Pstriná  25,33 
 
 52) Valkovce  25,78 
 
 53) Soboš  26,25 
 
 54) Matovce  27,28 
 
 55) Štefurov  27,81 
 
 56) Fijaš  29,66 
 
 57) Giraltovce  31,99 
 
 58) Kračúnovce  35,06 
 
 59) Mičakovce  35,10 
 
 60) Železník  35,11 
 
 61) Lúčka  36,25 
 
 62) Lužany pri Topli  36,48 
 
 63) Kalnište  37,55 
 
 64) Kuková  38,00 
 
 65) Kobylnice  38,95 
 
 66) Želmanovce  40,59 
 
 67) Dukovce  41,23 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“