počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čičarovce  

kód obce: 528277 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

podľa času (od obcí daného okresu v min.) | podľa vzdialenosti (od obcí daného okresu v km) | podľa vzdialenosti (od všetkých miest SR v km)

Vzdialenosť do ostatných obcí v okrese - najkratšia vzdialenosť (v kilometroch)
Priemerná vzdialenosť od ostatných obcí v okrese: 29.87 km.

 Obec  km vzdialenosť v km
 1) Veľké Kapušany  6,07 
 
 2) Čierne Pole  8,14 
 
 3) Kapušianske Kľačany  9,09 
 
 4) Budince  10,05 
 
 5) Krišovská Liesková  10,35 
 
 6) Vojany  11,71 
 
 7) Ruská  11,87 
 
 8) Maťovské Vojkovce  12,38 
 
 9) Pavlovce nad Uhom  12,60 
 
 10) Bajany  13,25 
 
 11) Veľké Slemence  14,64 
 
 12) Ižkovce  14,74 
 
 13) Drahňov  15,11 
 
 14) Vysoká nad Uhom  15,45 
 
 15) Beša  16,40 
 
 16) Ptrukša  17,49 
 
 17) Veľké Raškovce  18,14 
 
 18) Stretavka  19,39 
 
 19) Malé Raškovce  19,63 
 
 20) Stretava  20,44 
 
 21) Oborín  20,47 
 
 22) Budkovce  20,90 
 
 23) Palín  20,90 
 
 24) Zemplínske Kopčany  21,14 
 
 25) Slavkovce  22,75 
 
 26) Dúbravka  23,90 
 
 27) Petrikovce  23,91 
 
 28) Senné  24,34 
 
 29) Malčice  24,72 
 
 30) Zemplínska Široká  25,43 
 
 31) Hatalov  25,63 
 
 32) Sliepkovce  25,92 
 
 33) Žbince  26,30 
 
 34) Markovce  26,80 
 
 35) Vŕbnica  27,48 
 
 36) Falkušovce  27,84 
 
 37) Kačanov  28,80 
 
 38) Bracovce  28,87 
 
 39) Lastomír  30,44 
 
 40) Ložín  30,59 
 
 41) Šamudovce  31,00 
 
 42) Krásnovce  32,60 
 
 43) Bánovce nad Ondavou  32,64 
 
 44) Laškovce  33,10 
 
 45) Čečehov  33,37 
 
 46) Trhovište  34,43 
 
 47) Michalovce  34,86 
 
 48) Pozdišovce  36,10 
 
 49) Zalužice  36,14 
 
 50) Jastrabie pri Michalovciach  37,39 
 
 51) Horovce  37,90 
 
 52) Iňačovce  39,05 
 
 53) Moravany  39,07 
 
 54) Hažín  39,23 
 
 55) Tušická Nová Ves  39,69 
 
 56) Lúčky  40,11 
 
 57) Petrovce nad Laborcom  40,19 
 
 58) Tušice  40,98 
 
 59) Zbudza  41,04 
 
 60) Vinné  41,10 
 
 61) Suché  41,65 
 
 62) Trnava pri Laborci  41,88 
 
 63) Závadka  42,09 
 
 64) Rakovec nad Ondavou  42,57 
 
 65) Hnojné  43,53 
 
 66) Kaluža  43,71 
 
 67) Nacina Ves  43,92 
 
 68) Klokočov  45,53 
 
 69) Lesné  46,09 
 
 70) Oreské  46,49 
 
 71) Staré  46,58 
 
 72) Voľa  46,96 
 
 73) Kusín  48,12 
 
 74) Poruba pod Vihorlatom  48,61 
 
 75) Jovsa  48,63 
 
 76) Pusté Čemerné  49,44 
 
 77) Strážske  50,51 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava