počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce (podľa počtu obyvateľov zo SODB 2011)
 mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce - sumárne štatistiky
 späť na úvodnú stránku20 najväčších miest SR 20 najväčších vidieckych obcí 20 najmenších vidieckych obcí
 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Bratislava  429 564 
 
 2) Košice  239 095 
 
 3) Prešov  89 138 
 
 4) Žilina  80 978 
 
 5) Banská Bystrica  78 484 
 
 6) Nitra  77 048 
 
 7) Trnava  65 382 
 
 8) Trenčín  55 537 
 
 9) Martin  54 978 
 
 10) Poprad  51 486 
 
 11) Prievidza  46 408 
 
 12) Zvolen  42 476 
 
 13) Považská Bystrica  39 837 
 
 14) Michalovce  39 151 
 
 15) Nové Zámky  38 172 
 
 16) Spišská Nová Ves  37 326 
 
 17) Komárno  34 160 
 
 18) Humenné  33 441 
 
 19) Levice  33 332 
 
 20) Bardejov  32 587 
 
 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Smižany  8 698 
 
 2) Bernolákovo  7 255 
 
 3) Ivanka pri Dunaji  6 706 
 
 4) Jarovnice  6 643 
 
 5) Dunajská Lužná  6 414 
 
 6) Beluša  5 925 
 
 7) Čaňa  5 882 
 
 8) Oščadnica  5 701 
 
 9) Chorvátsky Grob  5 692 
 
 10) Raková  5 507 
 
 11) Zákamenné  5 442 
 
 12) Lendak  5 269 
 
 13) Skalité  5 248 
 
 14) Tvrdošovce  5 156 
 
 15) Čierny Balog  5 132 
 
 16) Dvory nad Žitavou  5 084 
 
 17) Rabča  5 006 
 
 18) Šenkvice  4 910 
 
 19) Veľká Lomnica  4 821 
 
 20) Sučany  4 710 
 
 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Príkra  7 
 
 2) Šarbov  12 
 
 3) Ondavka  15 
 
 4) Havranec  15 
 
 5) Belejovce  17 
 
 6) Poproč  24 
 
 7) Oľšinkov  25 
 
 8) Bystrá  25 
 
 9) Dobroslava  26 
 
 10) Krokava  27 
 
 11) Parihuzovce  28 
 
 12) Potok  30 
 
 13) Michalková  30 
 
 14) Obručné  31 
 
 15) Krišľovce  31 
 
 16) Soľník  32 
 
 17) Uhrovské Podhradie  34 
 
 18) Lešť (vojenský obvod)  34 
 
 19) Regetovka  35 
 
 20) Rohožník  35 
 


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“