počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Počet obyvateľov v obciach Slovenskej republiky (údaj zo SODB 2021)
 späť na úvodnú stránku
 zobraziť počet obyvateľov diagramom
 zobraziť počet obyvateľov na GRIDe (5km)
 zobraziť počet obyvateľov anamorfným kartogramom
 zobraziť index rastu počtu obyvateľov medzi sčítaniami 2011 a 2021
 mapy ďalších ukazovateľov zo SODB 2011
 mapy ďalších ukazovateľov zo SODB 2021počet obyvateľovpočet obcí
0-99142
100-499977
500-999757
1000-4999894
5000-999972
10000-1999934
20000-4999942
50000-9999998
100000 a viac1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava