počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Obce SR podľa počtu susedných obcí
 späť na úvodnú stránku

Táto mapka sem bola zaradená skôr ako zaujímavosť. Variabilita počtu susedných obcí je pomerne vysoká, záleží to samozrejme od veľkosti obce, ako aj od jej polohy v rámci Slovenska. Pod mapkou je grafické vyjadrenie slovenských extrémov.


Obce s najvyšším počtom susedných obcí Obce s najnižším počtom susedných obcí
 kraj  Počet Počet
 Vysoké Tatry  27 
 
 Žilina  24 
 
 Záhorie (vojenský obvod)  23 
 
 Rimavská Sobota  18 
 
 Banská Bystrica  18 
 
 Považská Bystrica  17 
 
 Hlohovec  17 
 
 Zvolen  17 
 
 Valaškovce (vojenský obvod)  17 
 
 Levoča  16 
 
 Trnava  16 
 
 Prešov  16 
 
 Liptovský Mikuláš  16 
 
 Trenčín  16 
 
 Nitra  15 
 
 Piešťany  15 
 
 Kremnica  14 
 
 Košice - Sever  14 
 
 Súľov - Hradná  14 
 
 Levice  14 
 
 Plešivec  14 
 
 Poprad  14 
 
 Bytča  14 
 
 Terňa  14 
 
 okres  Počet Počet
 Frička  1 
 
 Nová Sedlica  1 
 
 Zlatno  1 
 
 Zemianske Podhradie  2 
 
 Suchá Hora  2 
 
 Kalinov  2 
 
 Záhorská Ves  2 
 
 Lipovany  2 
 
 Dúbravy  2 
 
 Malé Kosihy  2 
 
 Janice  2 
 
 Vyšný Komárnik  2 
 
 Studená  2 
 
 Legnava  2 
 
 Nižný Lánec  2 
 
 Ipeľské Predmostie  2 
 
 Osadné  2 
 
 Majere  2 
 
 Petrovce  2 
 
 Biely Kostol  2 
 
 Klížska Nemá  2 
 
 Čimhová  2 
 
 Malý Kamenec  2 
 
 Malé Leváre  2 
 
 Milhosť  2 
 
 Snakov  2 
 
 Istebné  2 
 
 Ladomerská Vieska  2 
 
 Čerenčany  2 
 
 Ondavka  2 
 
 Králiky  2 
 
 Lažany  2 
 
 Jalová  2 
 
 Oľšinkov  2 
 
 Píla  2 
 
 Chorváty  2 
 
 Rovinka  2 
 
 Litmanová  2 
 
 Večelkov  2 
 
 Čertižné  2 
 
 Svrčinovec  2 
 
 Hôrky  2 
 
 Stará Voda  2 
 
 Lipová  2 
 
 Valentovce  2 
 
 Ľubotice  2 
 
 Martinček  2 
 
 Dolné Zahorany  2 
 
 Marianka  2 
 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“