počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


1. písomná zmienka o jednotlivých obciach na Slovensku
 späť na úvodnú stránkuobdobiepočet obcíetapapočet obcí
do 10002do 1200190
1001-110028
1101-1200160
1201-13009891201-14001872
1301-1400884
1401-15004431401-1700746
1501-1600227
1601-170075
1701-180030od 1701119
1801-190023
1901-200066
Databáza prvej písomnej zmienky o jednotlivých obciach bola poskytnutá autormi príspevku:
Klobučník, M., Slavík, V. (2013): Identifikácia historicky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu priestorovej autokorelácie, in: Geografický časopis, Vol. 65, No. 4 (2013), s. 341-362.

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava