počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Petržalka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 529460 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1225
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava V

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava V   [ kód okresu: 105 ]

Počet obyvateľov v obci: 117227     [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 58.09
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 60.67
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 19.52
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 95.13
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 94.26
podiel TOD
Podiel bytov s plynom: 81.82
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom: 98.76
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou: 99.72
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava