počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čifáre   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 500160 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1209
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nitra   [ kód okresu: 403 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 604 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 591 | rozdiel (2011-2001): 13

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410919 1
5 - 9141226 2
10 - 14201737 3
15 - 19262046 6
20 - 24201939 1
25 - 29232043 3
30 - 34152540 -10
35 - 39212041 1
40 - 44282048 8
45 - 49301747 13
50 - 54272754 0
55 - 59291443 15
60 - 64121325 -1
65 - 6981624 -8
70 - 7491322 -4
75 - 7941620 -12
80 - 8471017 -3
85 - 894711 -3
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu308296604 12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava