počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Martin nad Žitavou   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 500551 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Zlaté Moravce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Zlaté Moravce   [ kód okresu: 407 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 519 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 530 | rozdiel (2011-2001): -11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 411819 3
5 - 971118 -4
10 - 14151227 3
15 - 19261844 8
20 - 24252651 -1
25 - 29291746 12
30 - 34191534 4
35 - 39192039 -1
40 - 44191231 7
45 - 49262147 5
50 - 54142135 -7
55 - 59221840 4
60 - 64141226 2
65 - 6941014 -6
70 - 7471421 -7
75 - 794711 -3
80 - 842911 -7
85 - 89235 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu265254519 11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava