počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Sľažany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 500747 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1156
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Zlaté Moravce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Zlaté Moravce   [ kód okresu: 407 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1688 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1696 | rozdiel (2011-2001): -8

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4424082 2
5 - 9423072 12
10 - 145454108 0
15 - 195157108 -6
20 - 245753110 4
25 - 296659125 7
30 - 347276148 -4
35 - 397457131 17
40 - 445259111 -7
45 - 495853111 5
50 - 545450104 4
55 - 595854112 4
60 - 64435194 -8
65 - 69404989 -9
70 - 74314879 -17
75 - 79143145 -17
80 - 84112536 -14
85 - 8991019 -1
90 - 94314 2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8318571688 -26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava