počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Baka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501450 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1114 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1093 | rozdiel (2011-2001): 21

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4182139 -3
5 - 9211839 3
10 - 14203151 -11
15 - 19444589 -1
20 - 24513788 14
25 - 29454994 -4
30 - 34454085 5
35 - 39374683 -9
40 - 44364581 -9
45 - 49474592 2
50 - 546343106 20
55 - 59332962 4
60 - 64223153 -9
65 - 69222648 -4
70 - 74192443 -5
75 - 79121830 -6
80 - 8451217 -7
85 - 89156 -4
90 - 94156 -4
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5425721114 -30

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava