počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Medveďov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 501760 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1252
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 566 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 583 | rozdiel (2011-2001): -17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 441721 -13
5 - 911819 3
10 - 14132033 -7
15 - 19151530 0
20 - 24141933 -5
25 - 29232447 -1
30 - 34222143 1
35 - 39193352 -14
40 - 44203353 -13
45 - 49192645 -7
50 - 54191837 1
55 - 59172845 -11
60 - 649615 3
65 - 69131326 0
70 - 7441923 -15
75 - 7941418 -10
80 - 8441014 -6
85 - 892810 -6
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu232334566 -102

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava