počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Čechy   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503118 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1419
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 299 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 326 | rozdiel (2011-2001): -27

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46410 2
5 - 971017 -3
10 - 1441115 -7
15 - 1910717 3
20 - 24171734 0
25 - 2911819 3
30 - 3431013 -7
35 - 3913619 7
40 - 44121022 2
45 - 4991221 -3
50 - 5491019 -1
55 - 59121325 -1
60 - 64101020 0
65 - 6951116 -6
70 - 74369 -3
75 - 79167 -5
80 - 84145 -3
85 - 89358 -2
90 - 94022 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu137162299 -25

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“