počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Černík   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 503126 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1156
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky   [ kód okresu: 404 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1013 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1003 | rozdiel (2011-2001): 10

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212647 -5
5 - 9281341 15
10 - 14302555 5
15 - 19413576 6
20 - 24453277 13
25 - 29323567 -3
30 - 34384482 -6
35 - 39403070 10
40 - 44364480 -8
45 - 49463581 11
50 - 54413071 11
55 - 59312657 5
60 - 64173350 -16
65 - 69142539 -11
70 - 74193453 -15
75 - 79122234 -10
80 - 8421921 -17
85 - 894610 -2
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu4975161013 -19

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava